Driver registeret for norske domenenavn
Hjem In English Om Norid
Search
Domeneregistrering Klager og konflikter
Klage på registrering Klage på en registrar Domeneklagenemnda Klagearkiv Arkiv over rettssaker Ansvar for innhold
Regelverket for .no Slå opp domenenavn Statistikk og analyse Vanlige spørsmål Ordliste Publikasjoner

Rettssaker om domenenavn

Denne siden gir en oversikt over de norske rettssakene om domenenavn som vi kjenner til. Den gir også forslag til hvordan påstander i en domsslutning om en rettighetskonflikt kan formuleres.

Mulige påstander i domsslutninger

Hvis det foreligger en rettskraftig dom i en rettighetskonflikt, gir regelverket for .no Norid muligheten til å overføre eller slette et domenenavn uten domeneabonnentens samtykke selv om ikke Norid er part i saken. Følgende to påstander kan være aktuelle i slike tilfeller:

  • <Domeneabonnent xx> pålegges å slette domenenavnet yy.no
  • eller

  • <Domeneabonnent xx> pålegges å overføre domenenavnet yy.no til <ny abonnent>

Rettssaker om domenenavn

Dato Domenenavn / sak Rettsinstans Sak nr.
2. august 2012
23. april 2012
29. oktober 2010
biltilsynet.no Norges Høyesteretts ankeutvalg
Gulating lagmannsrett
Haugaland tingrett
HR-2012-01556-U
11-023049ASD-GULA/AVD2
10-068241TVI-HAUG
28. juni 2012 co.no Sør-trøndelag tingrett 11-156571TVI-STRO
11-156571TVI-STRO - (English version)
Tolkning av dommen
2. september 2011 webasto.no Asker og Bærum tingrett 10-180212TVI-AHER/1
6. november 2009 sildakongen.com, herringking.com Oslo tingrett TOSLO-2009-71342
26. august 2009 Beslag av domenenavn Norges Høyesteretts ankeutvalg HR-2009-01692-U
HR-2009-01692-U - (English version)
22. juli 2009 dinboligmegler.no Trondheim tingrett 09-116057TVI-TRON
29. juni 2009 Tvungen sletting av domener Trondheim tingrett 09-102587TVI-TRON
26. juni 2009 nordlandsposten.no Salten tingrett 09-029924TVI-SALT
10. mars 2009 gorgoroth.org Oslo tingrett 08-140784TVI-OTIR/03
28. februar 2007 ellevilledager.no Oslo tingrett 06-136792TVI-OTIR/08
31. august 2006 800blomster.no Borgarting lagmannsrett 06-088832KSI-BORG/04
2. mai 2006 ladbrokes.no Asker og Bæum tingrett 05-142671TVI-AHER/2
7. september 2004
26. november 2003
29. oktober 2002
volvoimport.no Høyesterett
Agder lagmanssrett
Skien og Porsgrunn tingrett

HR-2004-01671-A
LA-2002-01945
02-01088 A/03

13. juli 2004
20. november 2002
google.no Oslo tingrett
Oslo namsrett
03-009203TVI-OTIR/02
02-1767 D
02. mars 2004 fightersport.no, budofightersport.no Oslo tingrett 03-05469 A/44

29. april 2004
28. januar 2004
13. mars 2003

nettfinn.no Borgarting lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Oslo byfogdembete

LB-2004-10163
03-020042KSI-BORG/avd04
03-1832 D

28. oktober 2003
8. mai 2003
scanvekt.no og berkel.no Eidsivating lagmannsrett
Nedre Romerike tingrett
03-005275KSI-ELAG
02-00359 A
11. juli 2003
13. mars 2003
laticrete.no Borgarting lagmannsrett
Oslo namsrett
LB-2003-01542
03-0278D
16. juni 2003
17. januar 2003
degronne.no Borgarting lagmannsrett
Ytre Follo Tingrett
03-01027 K/04
02-00813 D
28. mai 2003 chill.no, eros.no, loveconnection.no Oslo Byfogdembede 02-1676 D
20. mai 2003 wwwsol.no Asker og Bæum tingrett 02-199 A/02
28. april 2003
23. mai 2002
hpshop.no Borgarting lagmannsrett
Indre Follo tingrett
02-02410 A/02
00-00683 A/01
25. mars 2003 divineo.no Oslo byfogdembete TOBYF-2003-01303 D
5. november 2002 master.no Oslo Namsrett 02-1711 D
8. oktober 2002 transporthandboken.no Fredrikstad Namsrett 02-01143 D
5. juni 2002 tandberg.com Oslo Namsrett 02-0955 D
15. mars 2002
18. desember 2001
harrypotter.no Gulating Lagmannsrett
Nordhordland Namsrett
LG-2002-00234 K
01-00490 D
30. januar 2002 vikaneset.no Nordmøe tingrett 01-00652 A
11. desember 2001
9. august 2001
15. mai 2001
carlsberg.no, tuborg.no Oslo byrett
Borgarting lagmannsrett
Oslo namsrett
01-5560 A/50
01-02038 K/04
01-717 D
20. august 2001 playstation2.no Nordhordland herredsrett 01-00103 A
14. juni 2001 itfornebu.no Tøsberg namsrett 01-705 D
3. april 2001 ergo.no Oslo namsrett 01-00204 D
14. november 2000 bailine.as, bailine.co.uk Stavanger namsrett 00-00530 D
13. juni 2000 lego.as Hadeland og Land namsrett 00-00240 D

13. januar 2000
24. desember 1999
23. desember 1999

pretor.no Trondheim namsrett
Trondheim namsrett
Trondheim namsrett
Muntlige forhandlinger
1291/99D
1287/99D
10. januar 2000 pizza.no Trondheim namsrett 1249/99 D
24. november 1998 gjensidige.com Oslo namsrett 98-0431 D og 98-1674 D
18. februar 1998 gjensidige.com Oslo namsrett 98-0431 D

 

Artikler om rettighetskonflikter

Varemerkerettslige konflikter under .no
En avhandling av Silje Johannesen

En storm av konflikter om domenenavn underveis?
En artikkel av advokat Harald Bjelke om domenenavn og varemerkerett

Sist endret 1. november 2012
UNINETT Norid AS   •   NO-7465 TRONDHEIM   •   Telefon +47 07355   •   Faks +47 73 55 79 99   •   info@norid.no