Driver registeret for norske domenenavn
Hjem In English Om Norid
Search
Domeneregistrering
Registrere domene Fornye domene Endre opplysninger Bytte til ny abonnent Slette domene
Klager og konflikter Regelverket for .no Slå opp domenenavn Statistikk og analyse Vanlige spørsmål Ordliste Publikasjoner

Vanlige spørsmål om domeneregistrering

Våren 2014 er en overgangsperiode når det gjelder private domenenavn. Foreløpig kan privatpersoner bare registrere domenenavn i kategorien priv.no. 17. juni 2014 åpner vi for at privatpersoner også kan registrere direkte under .no.

Først i denne oversikten finner du svar på en del spørsmål som vi antar at særlig privatpersoner kan lure på.

Jeg er interessert i et privat domenenavn direkte under .no

Jeg skal søke om et privat domenenavn under priv.no

Resten av spørsmålsoversikten gjelder norske domenenavn generelt.

Om registrarer

Registrere nytt domene

Fornye domene

Endre registrerte opplysninger

Bytte abonnent for domenet

Slette domene

Whois-databasen

Klage

Jeg er interessert i et privat domenenavn direkte under .no

Hva kan jeg gjøre for å forberede meg til åpningen 17. juni?
Du bør tenke gjennom hvilket domenenavn du har lyst på, og sjekke om navnet er ledig. Du bør også finne deg en forhandler (registrar) i god tid. Der vil du få informasjon om hvordan du sender inn søknaden og når du kan søke.

Jeg skal søke om et domenenavn til privat bruk under priv.no

Hvor mye koster et privat domenenavn?
Vi tar 60 kroner for registreringen og 60 kroner i årlig abonnementsavgift for et domenenavn. I tillegg må du betale registraren for hans tjenester. Prisen varierer fra registrar til registrar, så vi anbefaler at du undersøker litt før du bestemmer deg. Her er en oversikt over alle registrarer som tilbyr tjenester til private.
Hvor mange domener kan jeg registrere?
Du kan registrere inntil fem domener under priv.no.
Hva er en personidentifikator?
Personidentifikatoren (PID) er en erstatning for fødselsnummeret ditt, slik at du kan identifiseres uten at fødselsnummeret ditt publiseres. Identifikatoren din er unik og vil aldri endre seg.
Du bestiller identifikatoren fra Norids PID-automat. Du får den tilsendt på e-post neste dag.
Hva brukes personidentifikatoren til?
Du bruker identifikatoren når du søker om et domenenavn eller hvis du senere skal endre opplysninger om domenet. Den publiseres i whois-databasen sammen med navnet ditt.
Hvordan sjekker jeg om andre kan ha rettigheter til navnet jeg ønsker meg?
Du kan undersøke registreringer i Brønnøysundregistrene, varemerkeregisteret og patentregisteret. Noen kan også ha rettigheter til navn som ikke er registrert, for eksempel kan et navn være beskyttet fordi det har vært i bruk over lang tid, selv om det ikke er et varemerke.
Nå har jeg en nettadresse; hvordan knytter jeg e-post og websider opp til navnet?
Registraren din hjelper deg med teknisk oppsett av de tjenestene du vil ha. Hos mange får du også tilgang til enkle verktøy som gjør at du kan lage og vedlikeholde dine egne websider.
Jeg vil ikke ha navnet jeg har fått. Hvordan får jeg slettet det?
Ta kontakt med registraren og be ham sende inn en slettemelding for deg. Mer om sletting av domener.
Jeg har flyttet til utlandet, hva skjer med domenet mitt?
Når din status i Folkeregisteret endres til "utvandret", mister du ikke de domenene du allerede har. Du kan imidlertid ikke registrere nye domener og du må fortsatt ha en norsk postadresse i databasen.

Jeg er interessert i et privat domenenavn direkte under .no

Hvordan kan jeg forberede meg til åpningen skjer 17. juni?
Du bør tenke gjennom hvilket domenenavn du har lyst på, og sjekke om navnet er ledig. Du bør også finne deg en forhandler (registrar) i god tid. Der vil du få informasjon om hvordan du sender inn søknaden og når du kan søke.

Om registrarer

Hva er en registrar?
En registrar er en virksomhet som leverer tjenester knyttet til domener. Registraren veileder deg når du skal søke om et domenenavn. Han hjelper deg også med å endre opplysninger knyttet til domenet, og med å fornye, overføre eller si opp domeneabonnementet.
Hvorfor må jeg kontakte en registrar?
Registraren er bindeleddet mellom deg som abonnent og Norid. Alle domener under .no skal være knyttet til en registrar, og alle søknader om domenenavn skal sendes gjennom registraren. Du har ikke mulighet til registrere domenenavn direkte hos oss.
Hvilke oppgaver har en registrar?
Registraren veileder deg når du skal søke om et domenenavn. Han hjelper deg også med videre oppfølging, som å endre opplysninger knyttet til domenet, fornye abonnementet, flytte domenet til ny abonnent, eller si opp abonnementet. Les mer om registrarer
Hvor finner jeg en registrar?
Du kan velge blant de i underkant av 400 virksomhetene som har avtale med oss om å drive registrarvirksomhet for .no. Vær oppmerksom på at ikke alle disse tilbyr tjenester til privatpersoner.
Oversikt over alle registrarer
Oversikt over registrarer som tilbyr tjenester til privatpersoner.
Hvilken registrar bør jeg velge?
Vi likebehandler alle registrarer vi har avtale med, og anbefaler derfor ikke én registrar foran en annen. Det kan imidlertid være smart å sjekke referanser og undersøke priser og betingelser hos flere før du bestemmer deg. Spør alltid hvilke tjenester som inngår i prisen.
Kan jeg bytte til en ny registrar?
Du kan bytte registrar når du vil. Ta kontakt med en annen av Norids registrarer og be ham flytte domenet ditt til seg.
Hvordan finner jeg registraren for domenet mitt?
Du kan søke i whois-databasen for .no og følge denne veiledningen.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke lenger er tilknyttet en registrar. Hva betyr det?
Alle domener under .no skal være knyttet til en registrar. Hvis du har fått et slikt varsel, må du snarest ta kontakt med den registraren du har brukt eller en ny slik at du får avklart hva som har skjedd.

Registrere nytt domene

Hvem kan søke om norske domenenavn?
Fra 6. juni 2011 kan privatpersoner, bedrifter og organisasjoner for øvrig registrere norske domenenavn. Alle abonnenter må ha norsk postadresse. Virksomheter må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med en av disse organisasjonsformene. Du kan søke på nøkkelopplysninger om virksomheten din på nettstedet til Brønnøysundregistrene. Privatpersoner må ha fylt 18 år og være registrert i Folkeregisteret.
 
Hvordan søker jeg om domenenavn?
Ta kontakt med en registrar (domeneleverandør). Han hjelper deg med søknadsprosessen og sender inn søknadsskjema for deg. Du kan ikke søke Norid direkte. Les mer om å registrere nytt domene
Kan jeg sende søknaden direkte til Norid?
Nei, du må gå veien om en registrar. Vi tar ikke imot søknader direkte til oss.
Hvor mange domener kan jeg registrere?
Virksomheter kan abonnere på inntil 100 domenenavn direkte under .no. I tillegg kan de registrere inntil fem domenenavn under aktuelle kategorier, og inntil fem domenenavn under hvert geografiske område organisasjonen har tilhørighet til. Les mer om antall domenenavn.
Privatpersoner kan registrere inntil fem domenenavn under priv.no.
Kan jeg få utvidet grensen for antall domenenavn?
Grensene er fastsatt i regelverket. Vi gjør ingen ingen unntak fra disse.
Hvilke domenenavn kan jeg velge?
I prinsippet står du fritt til å velge domenenavn. Du kan imidlertid ikke velge navn som er i bruk av andre virksomheter, eller navn som av forskjellige grunner er forbudt eller reservert av tekniske, etiske eller nasjonale hensyn. Du har også plikt til å forsikre deg om at din registrering av et domenenavn ikke bryter en annens rett til det samme navnet. Husk at ansvaret alltid ligger på deg. Spør registraren din hvis du er usikker på om du kan bruke navnet. Her kan du lese mer om navnevalg
Kan jeg registrere domenenavn med særnorske tegn?
Ja, det kan du. Les mer om hvilke tegn du kan bruke i domenenavnet og hva du bør være oppmerksom på hvis du ønsker å bruke særnorske tegn.
Kan jeg registrere domenenavn med bare ett tegn?
Regelverket tillater ikke domenenavn med bare ett tegn. Det er flere årsaker til dette. For det første er forvekslingsfaren ved feiltasting støre når navnet inneholder bare ett tegn (dette er grunnen til at toppdomenet for Norge er .no og ikke .n). I tillegg er navn med ett tegn en svært begrenset ressurs, og holdes foreløpig tilbake i tilfelle det senere blir nødvendig å bruke dem til å utvide navnerommet. Se også regelverket for .no.
Må jeg oppgi gateadresse i søknaden eller holder det med postboksadresse?
Postboksadresse er tilstrekkelig så lenge den har norsk postnummer og -sted.
Kan jeg registrere et .no-domene anonymt slik at opplysningene om meg er skjult i whois-databasen?
Foreløpig har vi ingen planer om å åpne for anonym registrering. En virksomhet må oppgi kontaktinformasjon til firmaet eller organisasjonen, men trenger ikke å oppgi privat adresse eller telefonnummer til kontaktpersonen så lenge vedkommende er å treffe på firmaadressen.
Hvordan registrerer jeg domenenavn under andre toppdomener?
Du finner informasjon både om nasjonale og generiske toppdomener hos registreringstjenestene for ulike toppdomener.Norid behandler bare søknader om registrering under .no.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet eller på meg som privatperson?
Alle norske domenenavn kan søkes opp fra whois-databasen. For bedrifter søker du med organisasjonsnummer. Privatpersoner søker med sin personlige ID (PID).
Finnes det lister over domenenavn som snart blir ledige?
Nei, vi offentliggjør ingen lister over domenenavn som blir ledige. Sjekk om domenet er ledig. Visningen oppdateres daglig.
Hva koster det å abonnere på et .no-domene?
Registrarene betaler en fast pris til oss for hvert domene de registrerer, se Norids prisliste. Registrarene står imidlertid fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvordan betaler jeg for registreringen av domenet?
Du får faktura fra registraren. Norids prisliste finner du her.
Når får jeg svar på søknaden?
En søknad behandles normalt med én gang den kommer inn. Du får svar via registraren, og behandlingstiden der kan variere.
Som privatperson må du først skaffe deg en personlig ID (PID) fra en egen tjeneste hos oss. Bestillinger kjøres hver natt, og du får din personlige ID dagen etter. Da kan registraren sende inn søknaden. Neste gang du skal søke, behandles søknaden med én gang.

Fornye domene

Hvordan fornyer jeg domenet mitt?
Det er registraren som fornyer domenet for deg. I de aller fleste tilfeller gjør han det automatisk, hvis ikke du gir beskjed om noe annet, og så lenge du betaler fakturaene du får fra ham. Er du i tvil om hvorvidt domenet er fornyet, bør du ta kontakt med registraren. Les mer om fornying av domene.
Hvem har ansvaret for at domenet fornyes?
Som domeneabonnent har du ansvaret for at domenet fornyes, men det er registraren som gjør den faktiske jobben.
Hva skjer hvis jeg ikke fornyer domenet?
Hvis domenet ikke fornyes, kan det i verste fall bli slettet, også om du har betalt avgift til registraren. Du får et varsel fra oss i god tid. Her gjør vi oppmerksom på at domenet ikke er fornyet, og ber deg kontakte en registrar som kan fornye det.
Jeg har betalt fakturaen jeg fikk fra registraren, men har likevel fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet. Hva skjer?
Det betyr at registraren ikke har fornyet domenet ditt. Ta snarest kontakt med registraren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenet til seg og fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet, og at Norid har startet en prosess for å slette det. Hva betyr det?
Det betyr at registraren ikke har fornyet domenet ditt. Ta snarest kontakt med registraren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenet til seg og fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke lenger er tilknyttet en registrar. Hva betyr det?
Alle domener under .no skal være knyttet til en registrar. Hvis ditt domene ikke lenger er tilknyttet en registrar, vil det ikke bli fornyet. Du må snarest ta kontakt med den registraren du har brukt eller en ny og be ham fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet, men ønsker ikke lenger å ha domenet. Hva gjør jeg?
Hvis du ikke lenger ønsker å ha domenet, trenger du ikke å foreta deg noe. Du kan også se bort fra nye varsler om saken. Domenet blir slettet etter en tid.
Hva koster det å fornye domenet?
Registraren betaler Norid en fast sum for hvert domene han fornyer, se Norids prisliste. Registrarene står fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvordan betaler jeg for fornyingen av domenet?
Du får faktura fra registraren. Hvis du ikke har mottatt den årlige fakturaen fra registraren, bør du ta kontakt med ham og etterlyse den.
Kan jeg betale abonnementsavgiften direkte til Norid?
Du betaler alltid abonnementsavgiften til registraren, aldri til oss.
Men jeg har da aldri bestilt noe domene?
Hvis det er registrert et domenenavn for din organisasjon eller for deg som privatperson, må du på et tidspunkt ha sendt inn en søknad om domenet. Du kan finne registreringsdatoen ved å søke i whois-databasen for .no.

Endre registrerte opplysninger

Hvordan endrer jeg opplysningene som er knyttet til domenet mitt?
Ta kontakt med registraren. Fortell hvilke endringer som skal gjøres, for eksempel i e-postadresse, telefonnummer eller kontaktperson, så sørger registraren for at opplysningene blir oppdatert i whois-databasen for .no .
Kan jeg endre domenenavnet?
Nei, domenenavnet kan ikke endres. Vil du skifte domenenavn, må du ta kontakt med registraren for domenet. Han sørger for å slette det eksisterende domenet og registrere det nye navnet. Å skifte domenenavn regnes som en nyregistrering, og registreringsavgift påløper. I tillegg må du regne med at registraren vil fakturere deg for den jobben han gjør.
Hvordan endrer jeg organisasjonsnummer for domenet?
Ta kontakt med registraren din. Han overfører domenet til det nye organisasjonsnummeret.
Kan jeg melde endringer direkte til Norid?
Nei, alle endringsmeldinger må gå via registraren, som igjen sørger for oppdatering i vår database.
Hvorfor må jeg oppdatere registrerte data?
Fra tid til annen er det behov for å nå en kontaktperson for domenet, for eksempel på grunn av tekniske problemer eller tvistespørsmål. I slike situasjoner er det avgjørende at vi eller andre får kontakt med rette vedkommende. Det er du som abonnent som har ansvar for at opplysningene er riktige. Les mer om hvorfor og hvordan du oppdaterer opplysninger.
Hva koster det å få endret opplysninger om domenet?
Vi fakturerer ikke registraren for endringer i domeneinformasjonen. Likevel kan du regne med at registraren fakturerer deg for den jobben han gjør.
Merk deg at å skifte domenenavn ikke regnes som en endring, men som en nyregistrering som vi fakturerer registreringsavgift for. Det er derfor sannsynlig at registraren behandler og fakturerer dette som en nyregistrering.

Bytte til ny abonnent

Kan jeg overføre domenet til et nytt organisasjonsnummer uten å gå om registraren?
Nei. Alle registreringer må skje gjennom registraren. Vi tar ikke imot søknader fra abonnenter direkte.
Vi har lagt ned virksomheten i Norge og flyttet den utenlands. Kan domenenavnet overføres dit?
Nei. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å ha et domene under .no.
Vi har avviklet virksomheten og slettet den i Enhetsregisteret. Kan jeg overføre domenet til meg privat?
Nei. Alle domener direkte under .no må være knyttet til en virksomhet med gyldig organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
Hva koster det å overføre domener?
Registraren betaler Norid en fast sum når domener bytter abonnent, se Norids prisliste. Registrarene står fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvor raskt blir domener frigitt når organisasjonen er slettet i Brønnøysundregisterene?

Det er ingen automatikk i at domener slettes når abonnenten slettes fra Enhetsregisteret. Blant annet overføres mange domener til nye foretak, for eksempel ved fusjoner eller oppkjøp. Hvis du ønsker å overta et domene, kan du prøve følgende kontaktpunkter:

Slette domene

Jeg har bedt om sletting av domenet mitt, men nå angrer jeg. Hva kan jeg gjøre for å stanse slettingen?
Ta kontakt med oss umiddelbart, både på e-post (info@norid.no) og på telefon (+47 07355). Be om at slettingen stoppes. Norid sender en bekreftelse på e-post så snart slettingen er stoppet.
Jeg har ikke betalt årsavgiften for domenet mitt. Hvor lang tid tar det før det blir slettet?
Det kommer an på rutinene hos registraren. I vår ende er rutinen slik at domener som ikke fornyes, settes i karantene etter 60 dager og slettes etter 90 dager.
Jeg har bedt om at domenet blir slettet, men får fortsatt regning for det. Hva skal jeg gjøre?
Ta kontakt med registraren for domenet og be ham slette det. Faktureringsrutinene hos registrarene varierer. Noen fakturerer på forskudd, andre på etterskudd. Uansett må du regne med å betale for den tiden du har hatt domenet.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt er knyttet til en virksomhet som ikke lenger finnes i Enhetsregisteret, og at det derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med registraren din og be ham hjelpe deg med å overføre domenet til en virksomhet med gyldig organisasjonsnummer.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet og derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med registraren din og be ham hjelpe deg ned å fornye domenet.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke lenger er tilknyttet en registrar, og at Norid har startet en prosess for å slette det. Hva betyr det?
Det kan være ulike grunner til at registraren har sagt fra seg ansvaret for domenet. Hvis du ønsker å beholde domenet, må du snarest kontakte registraren, eventuelt en ny registrar hvis du ikke får kontakt med vedkommende eller ønsker å bytte.
Jeg har fått melding om at domenet mitt er slettet. Hva kan jeg gjøre for å få det tilbake?
Hvis du vil ha domenet tilbake, må du kontakte en registrar og få ham til å registrere domenenavnet på nytt. Vær forberedt på at han mest sannsynlig vil fakturere tjenesten som en nyregistrering. Hvis noen andre i mellomtiden har registrert domenet, kan du klage til domeneklagenemnda hvis du mener du har rettigheter til navnet.
Jeg leier et domene som en annen egentlig abonnerer på. Plutselig virker ikke domenet lenger. Hva har skjedd og hva gjør jeg?

Det kan være flere årsaker til at domenet ikke virker. Du kan sjekke om domenet fortsatt eksisterer ved å slå opp i whois-databasen. Finner du det der, kan du kontakte den som står oppført som ansvarlig kontaktperson. Hvis domenet ikke lenger er registrert, bør du søke om å få registrere det.

Å leie domenenavn av andre er en ordning som er usikker for leietakeren, siden den som står som abonnent har alle rettigheter til domenet. Han kan dermed slette det, overlate det til andre eller bytte teknisk oppsett uten at du som leietaker har noe du skulle ha sagt. Vi anbefaler ikke en slik løsning.

Whois-databasen

Finnes det retningslinjer for bruk av data fra whois-databasen?
Ja, det finnes klare retningslinjer for bruk av informasjonen i whois-databasen.
Kan jeg laste ned opplysninger fra whois-databasen?
I whois-databasen er det mulig å hente ut opplysninger om enkeltdomener, organisasjoner, registrarer og kontakter, men vi tillater ikke bulknedlastinger av databasen. Her finner du retningslinjene for bruk av informasjonen i whois-basen. Se også regler om kopirettigheter.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet eller meg som person?
Se veiledningen for bruk av whois-databasen.
Hvordan finner jeg ut hvem som er registraren for et domene?
Se veiledningen for bruk av whois-databasen.
Hvordan finner jeg ut hvem som er kontaktperson for et domene?
Se veiledningen for bruk av whois-databasen.
Kan jeg få en liste over alle domenenavn i Norge?
Nei, vi gir ikke ut lister med alle registrerte .no-domener. For at den informasjonen vi har om abonnenten ikke skal kunne misbrukes, har vi klare retningslinjer for hvordan den skal presenteres og håndteres. I whois-databasen er det mulig å sjekke om et domenenavn er registrert og hvem abonnenten er, men vi gir ikke ut lister over alle registrerte domenenavn. Vi tillater heller ikke bulknedlastinger av databasen. Se også regler om kopirettigheter.

Klage

Noen har registrert mitt firmanavn som sitt domene. Kan jeg klage på dette?
Hvis andre har registrert et domenenavn som du mener du har rettigheter til, kan saken klages inn for domeneklagenemnda eller rettsapparatet. Her finner du mer informasjon om hvordan du klager.
Jeg har funnet en nettside under et .no-domene med et innhold jeg mener er lovstridig. Hva kan Norid gjøre med det?
Hvis du mistenker at innholdet på et nettsted er i strid med norsk lov, bør du kontakte politiet. Vi driver ingen kontroll med innhold, og vi har heller ikke noe mandat til å reagere overfor nettsteder som kan se ut til å bryte loven; det er det opp til politiet og rettsvesenet å gjøre. Les mer om ansvar for innhold på nett.

Sist endret 10. april 2014
UNINETT Norid AS   •   NO-7465 TRONDHEIM   •   Telefon +47 07355   •   Faks +47 73 55 79 99   •   info@norid.no