Kurs og seminarer

Seminarer og kurs

Det er for tiden ingen planlagte seminarer eller kurs.


Tidligere seminarer og kurs


Seminarer

Normalt arrangerer vi et årlig seminar for registrarene. Her presenterer vi nyheter gjennom året, og gir en oppdatering når det gjelder videre strategier og planer. Seminarene har også hatt presentasjoner av mer overordnede tema knyttet til generell utvikling innenfor domeneområdet nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er seminarene en anledning for erfaringsutveksling og dialog mellom Norid og registrarene

4. desember 2013
30. oktober 2012
25. august 2010 (Dette seminaret var i sin helhet viet det nye registreringssystemet)
27. november 2008
21. november 2007
8. november 2006
11. november 2005
26. oktober 2004
1. april 2003
8. mars 2002

Spesialkurs

DNS-kurs:
6. november 2013

DNSSEC-kurs:
5. desember 2013

Arbeidsmøter

Diskusjon av aktuelle digitale løsninger som kan erstatte papirskjema:
27. april 2011

Utvikling av nytt registreringssystem:
11. oktober 2007
22. juni 2007

Grunnkurs

Grunnkurs er beregnet på nyansatte og helt nye registrarer, men er også åpne for andre som måtte ha behov for oppdatering. Merk at tidligere grunnkurs er basert på det gamle registreringssystemet.

Grunnkurs våren 2007
Grunnkurs høsten 2006

Sist endret 4. juli 2014