NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Internettforum

Norid arrangerer Internettforum i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Forumet er en arena for tverrfaglig diskusjon og dialog om viktige temaer knyttet til rammene for internett.

Ved å identifisere og ta opp relevante internettspørsmål bidrar seminaret til økt kunnskap blant ulike målgrupper nasjonalt, og er dermed et lokalt bidrag til den internasjonale diskusjonen om rammer for internett som pågår blant annet i «Internet Governance Forum».

Internettforum 2022 Digitalisering og sikkerhet

I år er temaet satt til digitalisering og sikkerhet– hvem bestemmer hvordan internett styres?

Mange aktører ønsker å påvirke reguleringen av internett og internettinfrastrukturen.
Både nasjonale myndigheter og internasjonale aktører har for lengst meldt seg på banen. Samtidig som globaliseringen skyter fart, møter verden stadig nye utfordringer knyttet til sikkerhet; vi hører begrep som «cybersuvernitet» - hvordan vil sikkerhetspolitiske og andre politiske hensyn påvirke internettinfrastrukturen og det internettet vi kjenner i dag?

Vi ønsker deg velkommen til Sommerro Hotell 16. november kl. 10-16.

Vi gleder oss til å se deg!

Andre seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer og kurs for domeneforhandlere og annet teknisk personell. Mer om disse seminartilbudene på forhandlerweben.

21. apr 2021

Internettforum 2021 – Krise åpner nye muligheter

Årets Internettforum går av stabelen onsdag 21. april som digitalt arrangement og strømmes via Youtube.

Vis detaljer for arrangementet
20. nov 2019

Nasjonalt internettforum 2019: Digital tillitskrise?

Tillit er helt grunnleggende for alle deler av samfunnet og avgjørende for at demokratiet skal fungere. Hva gjør det med tilliten når vi ikke vet hva og hvem vi kan stole på, når gigantene selger personopplysningene våre, når godt beskyttede passord kommer på avveie, og når verden styres på Twitter?

Vis detaljer for arrangementet