Nasjonalt internettforum

Nasjonalt internettforum er et møtested for samfunnsaktører innenfor ulike deler av internettfeltet – juridisk, politisk, filosofisk og sikkerhetsmessig. Nasjonalt internettforum arrangeres årlig av Norid.

Nasjonalt internettforum 2019:
Digital tillitskrise?

Dato: 20. november 2019
Sted: Oslo, Clarion Hotel Oslo

Program fra tidligere års internettforum

Andre seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer og kurs for domeneforhandlere og annet teknisk personell. Mer om disse seminartilbudene på forhandlerweben.

I 2017 markerte vi 30 år med norske domenenavn, blant annet med et seminar 18. oktober: 30 år med norske domenenavn

Sist oppdatert: 23. oktober 2019