Ansvar for innhold på internett

Både nettsider og e-post kan ha ulovlig innhold eller brukes til ulovlig virksomhet, for eksempel svindelforsøk. Denne typen konflikter resulterer ofte i straffesaker der påtalemyndighetene ønsker å sette en stopper for et innhold eller en tjeneste. Ved lovbrudd og annen tvilsom virksomhet på nettet, er det som oftest tjenestene som er problemet, ikke selve domenenavnet.

Det er domeneabonnenten som er ansvarlig for hva abonnementet brukes til. Norid driver ingen kontroll med innhold på nettsteder, og vi har heller ikke noe mandat til å reagere overfor nettsteder som kan se ut til å bryte loven; det er det opp til politiet og rettsvesenet å gjøre (HR-2009-01692-U).

Den eneste effektive metoden for å gjøre en ulovlig tjeneste helt utilgjengelig uten skadevirkninger for andre, er at innholdet fjernes eller selve tjenesten stenges. Dette kan bare gjøres lokalt der tjenesten eller innholdet befinner seg. I tilfeller der det er vanskelig å få tilgang til innholdet, kan påtalemyndigheten og rettsvesenet likevel velge å rette tiltak mot den adressen som peker til innholdet, det vil si domenenavnet.

Hjelp i konflikter om innhold

  • Veiledningstjenesten slettmeg.no gir råd om hvordan man kan få fjernet informasjon fra nettet. De har god kjennskap til hva det er mulig å få slettet og hvordan man bør gå frem for å få gjennomslag.
  • Politiets veileder på en egen tipsside om hvordan publikum kan informere politiet om ulovlige forhold på nettet.
Sist endret 23. november 2017