Domeneklagenemnda

Domeneklagenemnda er et selvstendig organ som behandler tvistesaker om rettigheter til norske domenenavn (domenenavn under landkoden .no), og klager på avgjørelser som Norid har tatt. Klagefristen er 3 år fra domenet ble registrert eller overført.

Norids rolle er å veilede partene i saken og sørge for at sakspapirene er formelt i orden. Vi er sekretariat for nemnda, men gir ingen råd i behandlingen av en klage.

Alle saker arkiveres og publiseres.

Utfall av saker som er behandlet

Siden nemnda ble opprettet i 2003, har den behandlet 585 saker. Disse fordeler seg slik:

sektordiagram      Klager fikk medhold: 360
     Løst ved mekling: 12
     Klager fikk avslag: 136
     Klagen ble avvist: 77
Sist endret 8. juni 2017