Klagearkiv

Alle avgjørelser fra domeneklagenemnda er publisert her. Nemnda ble etablert 1. oktober 2003 og behandler bare saker som gjelder domener som er registrert eller overført etter denne dato. Eldre klagesaker kan være behandlet av det tidligere klageorganet, NOK.

DomeneDatoUtfallVedtak
vivil.no18.06.2018AvslagLes vedtaket
excursionsnorway.no18.05.2018AvslagLes vedtaket
drommereise.no11.05.2018MedholdLes vedtaket
ajsolutions.no11.05.2018AvvistLes vedtaket
senjasport.no24.04.2018MedholdLes vedtaket
sumit.no14.03.2018MedholdLes vedtaket
sømsenter.no19.02.2018AvslagLes vedtaket
somsenter.no19.02.2018AvslagLes vedtaket
fjaler-sparebank.no14.02.2018AvslagLes vedtaket
kontur.no06.02.2018AvslagLes vedtaket
bergenmusikkteater.no16.01.2018MedholdLes vedtaket
af-anlegg.no06.01.2018MedholdLes vedtaket

Gå til årstall

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 og tidligere

Sist endret 4. mai 2017