Klagearkiv

Alle avgjørelser fra domeneklagenemnda er publisert her. Nemnda ble etablert 1. oktober 2003 og behandler bare saker som gjelder domener som er registrert eller overført etter denne dato. Eldre klagesaker kan være behandlet av det tidligere klageorganet, NOK.

DomeneDatoUtfallVedtak
finnshopping.no09.06.2017MedholdLes vedtaket
finnbilligehoteller.no09.06.2017AvslagLes vedtaket
finnbilligeflybilletter.no09.06.2017AvslagLes vedtaket
finnbruktbil.no02.06.2017MedholdLes vedtaket
nitroinvest.no23.05.2017MedholdLes vedtaket
brig.no23.05.2017AvslagLes vedtaket
symbiophonic.no15.05.2017MedholdLes vedtaket
fleshlight.no05.05.2017MedholdLes vedtaket
stillaskontroll.no04.04.2017AvslagLes vedtaket
haveid.no03.04.2017AvslagLes vedtaket
peppinos.no27.03.2017MedholdLes vedtaket
statoils.no06.02.2017MedholdLes vedtaket
incrediwear.no31.01.2017AvvistLes vedtaket
huffpost.no13.01.2017MedholdLes vedtaket
turbo1.no07.01.2017MedholdLes vedtaket

Gå til årstall

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 og tidligere

Sist endret 4. mai 2017