Domeneklagenemndas medlemmer

 • Jarle Roar Sæbø
  Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2001), tilknyttet daværende Institutt for rettsinformatikk (IRI). Har blant annet bakgrunn som partner i Grette, og er nå Country Counsel (juridisk sjef) i Hewlett-Packard Norge. Som jurist har Sæbø fokusert på immaterialrett og andre rettsområder som særlig angår IT-industrien. Han har publisert en rekke artikler og bidratt i bokutgivelser omkring relaterte temaer. Han er nestleder i Norsk forening for jus og EDB, og holder hyppig foredrag om IT-rettslige temaer på ulike arrangementer.

 • Thea Broch
  Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2000). Advokatbevilling (2007). Har siden 2007 vært ansatt som advokat i Virke, med ansvar for blant annet immaterialrett og markedsrett. Har tidligere arbeidet som advokatfullmektig hos BA-HR og som dommerfullmektig. Har også tidligere arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet med blant annet e-handel og firmaregistreringer. Har siden våren 2008 vært medlem i Markedsrådet.

 • Sarah Wennberg Svendsen
  Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2003), spesialisering i varemerke- og patentrett. Master of Law, European Legal Studies (LL.M.), University of Durham (2004). Jobbet i advokatfirmaet Wiersholms immaterialrettsavdeling før hun startet i Patentstyret i 2005. Arbeidet som juridisk seniorrådgiver i design- og varemerkeavdelingen frem til januar 2019. Jobber nå som advokatfullmektig i Oslo Patentkontor.

 • Per Christian Opsahl
  Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (1993). Advokat og daglig leder i NORDMA. Tidligere Advokatfullmektig i Gille advokater DA, der han særlig arbeider med opphavsrett, varemerker og design. Han har også arbeidet som administrerende direktør i Den norske Forleggerforening med fremforhandlinger av avtaleverket i bokbransjen som hovedområde. Før dette arbeidet han i flere forlag, sist i Cappelen Akademisk Forlag, der han hadde ansvar for å utvikle en portefølje for juridisk litteratur.

 • Øystein Flagstad
  Cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1996), advokatbevilling (1999). Fra 2019 partner i advokatfirmaet GjessingReimers AS, et spesialistfirma for IP og teknologijuss. Arbeider særlig med IKT og teknologi samt Media og Kultur, særlig med IKT-rett og opphavsrett. Arbeidet i advokatfirmaet Grette DA i perioden 1996  til 2019, fra 2008 som partner. Er en av forfatterne til boken «Kontrakter for utvikling av programvare» (Cappelen Akademisk 2006), samt diverse artikler om IKT-rettslige og immaterialrettslige emner. Styremedlem i Norsk forening for Jus og EDB (NFJE). Er oppgaveveileder og sensor ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig foredrag for juristenes utdanningssenter, NFJE og andre.

 • Ingvild Hanssen-Bauer
  Cand jur fra Universitetet i Oslo (1993). Hun var vitenskapelig assistent på daværende Institutt for rettsinformatikk (IRI) i 1992, og skrev avhandling innenfor personvern. Hanssen-Bauer har siden 1994 jobbet i advokatfirmaet Wikborg Rein, og som partner siden 2008. Hennes hovedarbeidsområder er immaterialrett, IT-kontrakter og personvern. Hun har lang erfaring innenfor immaterialrett, med særlig vekt på patent, varemerker og saker vedrørende markedsføringslovgivningen, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse områdene. Hun holder jevnlige foredrag, blant annet for Juristenes utdanningssenter og bransjeorganisasjoner. Hun er personlig vara for nestleder i Personvernnemnda.

 • Simen Blaker Strand
  Cand. jur. fra Universitetet i Bergen (2001) med spesialisering i varemerke- og patentrett, og IT-rett. Han har lang erfaring med IT-/teknologirett, immaterialrett og personvernrett fra stillinger som advokatfullmektig/advokat i Advokatfirmaet Schjødt (2001 – 2008), advokat og leder for juridisk avdeling i IBM Norge (2008 – 2017), og partner i Advokatfirmaet Grette AS (2017 – 2019). Fra 2019 partner i Advokatfirmaet GjessingReimers AS, et spesialistfirma for IP og teknologijuss.

 • Sondre Graasvoll
  Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2011) med spesialisering i varemerke-, opphavs-, design- og patentrett. Graasvoll har tidligere jobbet to år i Samferdselsdepartementets post- og teleseksjon med hovedsakelig markedsregulering av mobilmarkedet. I tillegg har Graasvoll også jobbet ett år som juridisk rådgiver i TONO og som advokatfullmektig i Gille advokater. Graasvoll har siden høsten 2015 jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HRs teknologiavdeling.

 • Frode Bergland Bjørnstad
  Cand. jur. fra Universitetet i Bergen (2002) og jobber i dag som konsernadvokat i EVRY. Har blant annet bakgrunn som advokat i FØYEN Advokatfirma og rådgiver i Datatilsynet. Han holder regelmessig foredrag om IT-rettslige temaer på ulike arrangementer. Har jobbet mye med immaterialrett, IT-rett og personvern.

 • Hedvig Svardal
  Cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1994), advokatbevilgning (1999). Har fra 2008 drevet egen advokatpraksis i Oslo Advokatfelleskap. Spesialfag i Informasjonsrett/IKT-rett. Tidligere ansatt i Telenor Link. Arbeider med rettslige problemstillinger knyttet til opphavsrett i digitale medier.

Sist endret 2. mai 2019