Klage på en domeneforhandler (registrar)

Alle domeneforhandlere må inngå en avtale med oss for å få tilgang til å registrere og gjøre endringer på domener. Avtalen forutsetter at alle søknader og endringer sendes inn etter ønske fra søkeren eller abonnenten selv.

Hvis du som abonnent mener forhandleren ikke har overholdt avtalen han har med oss, kan du melde fra om forholdet. Vi tar alle klager på domeneforhandlere alvorlig, og følger dem opp hvis vi har mulighet til det. Det er imidlertid viktig å merke seg at vi ikke kan kommentere forhold som berører en domeneforhandlers forretningsdrift på områder som ikke er beskrevet i avtalen forhandleren har med oss.

Vi anbefaler at alle domeneabonnenter inngår en skriftlig avtale med domeneforhandleren sin. Avtalen bør minimum omfatte forhold som priser, responstid, mangler ved tjenesten og oppsigelse av avtalen. Med en god avtale er det lettere å komme med krav hvis det skulle oppstå en konflikt. En mulig konflikt om en avtale mellom domeneforhandler og abonnent ligger utenfor vårt ansvarsområde.

Klager som vi kan følge opp:

  • endringer på domenet som du som abonnent ikke har bedt om
  • overføring av domenet til en annen abonnent uten at du har bedt om det

Klager som ikke kan følges opp av oss:

  • klager på de tjenestene som domeneforhandleren tilbyr, for eksempel webhotell, e-postadresser osv.
  • priser som domeneforhandleren har satt
Sist endret 24. mai 2018