Rettslig behandling av domenetvister

Tvister om rettigheter til domenenavn kan behandles i Domeneklagenemnda, som er et uavhengig, utenrettslig organ. I tillegg kan tvistesaker fremmes for domstolen. En avgjørelse fra Domeneklagenemnda binder ikke retten i en eventuell videre prosess.

Det finnes to typer konflikter der domenenavn kan være involvert:

  • Konflikter om selve domenenavnet
  • Konflikter om innhold under et domenenavn

Norid er normalt ikke en part i disse konfliktene og trenger heller ikke å være det for å kunne gjennomføre eventuelle tiltak.

Når det foreligger en rettskraftig avgjørelse, gir regelverket hjemmel for at Norid kan overføre eller slette et domene eller gjennomføre andre tiltak uten abonnentens samtykke. Forutsetningen er at påstandene i avgjørelsen er formulert slik at de kan gjennomføres uten å komme i konflikt med avtalen mellom oss og abonnenten eller regelverket for øvrig.

Ved lovbrudd og uønsket virksomhet på internett er det som oftest tjenestene som er problemet, ikke domenenavnet. Både nettsider og e-post kan ha ulovlig innhold eller brukes til ulovlig virksomhet, for eksempel svindelforsøk. Denne typen konflikter resulterer ofte i straffesaker der påtalemyndighetene ønsker å sette en stopper for et innhold eller en tjeneste. Det kan også forekomme at andre aktører – private eller offentlige – ønsker å stoppe innholdet på en nettside.

Sist endret 5. juli 2017