Rettssaker om domenenavn

Dato Domenenavn / sak Rettsinstans Sak nr.
12. januar 2018
18. oktober 2017
28. august 2017
4. mai 2017
3. februar 2017
popcorn-time.no Follo tingrett
Borgarting lagmannsrett
Follo tingrett
Borgarting lagmannsrett
Follo tingrett
17-158053MED-FOLL
LB-2017-160565
TFOLL-2016-169617-3
LB-2017-41336
TFOLL-2016-169617-1
24. april 2015 movement.no Oslo tingrett 14-118275TVI-OTIR/08
30. april 2014 bbtools.no Oslo tingrett 13-183501TVI-OTIR/07
2. august 2012
23. april 2012
29. oktober 2010
biltilsynet.no Norges Høyesteretts ankeutvalg
Gulating lagmannsrett
Haugaland tingrett
HR-2012-01556-U
11-023049ASD-GULA/AVD2
10-068241TVI-HAUG
28. juni 2012 co.no Sør-trøndelag tingrett 11-156571TVI-STRO
11-156571TVI-STRO – (English version)
Tolkning av dommen
2. september 2011 webasto.no Asker og Bærum tingrett 10-180212TVI-AHER/1
6. november 2009 sildakongen.com, herringking.com Oslo tingrett TOSLO-2009-71342
26. august 2009 Beslag av domenenavn Norges Høyesteretts ankeutvalg HR-2009-01692-U
HR-2009-01692-U – (English version)
22. juli 2009 dinboligmegler.no Trondheim tingrett 09-116057TVI-TRON
29. juni 2009 Tvungen sletting av domener Trondheim tingrett 09-102587TVI-TRON
26. juni 2009 nordlandsposten.no Salten tingrett 09-029924TVI-SALT
10. mars 2009 gorgoroth.org Oslo tingrett 08-140784TVI-OTIR/03
28. februar 2007 ellevilledager.no Oslo tingrett 06-136792TVI-OTIR/08
31. august 2006 800blomster.no Borgarting lagmannsrett 06-088832KSI-BORG/04
2. mai 2006 ladbrokes.no Asker og Bæum tingrett 05-142671TVI-AHER/2
7. september 2004
26. november 2003
29. oktober 2002
volvoimport.no Høyesterett
Agder lagmanssrett
Skien og Porsgrunn tingrett

HR-2004-01671-A
LA-2002-01945
02-01088 A/03

13. juli 2004
20. november 2002
google.no Oslo tingrett
Oslo namsrett
03-009203TVI-OTIR/02
02-1767 D
02. mars 2004 fightersport.no, budofightersport.no Oslo tingrett 03-05469 A/44

29. april 2004
28. januar 2004
13. mars 2003

nettfinn.no Borgarting lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Oslo byfogdembete

LB-2004-10163
03-020042KSI-BORG/avd04
03-1832 D

28. oktober 2003
8. mai 2003
scanvekt.no og berkel.no Eidsivating lagmannsrett
Nedre Romerike tingrett
03-005275KSI-ELAG
02-00359 A
11. juli 2003
13. mars 2003
laticrete.no Borgarting lagmannsrett
Oslo namsrett
LB-2003-01542
03-0278D
16. juni 2003
17. januar 2003
degronne.no Borgarting lagmannsrett
Ytre Follo Tingrett
03-01027 K/04
02-00813 D
28. mai 2003 chill.no, eros.no, loveconnection.no Oslo Byfogdembede 02-1676 D
20. mai 2003 wwwsol.no Asker og Bæum tingrett 02-199 A/02
28. april 2003
23. mai 2002
hpshop.no Borgarting lagmannsrett
Indre Follo tingrett
02-02410 A/02
00-00683 A/01
25. mars 2003 divineo.no Oslo byfogdembete TOBYF-2003-01303 D
5. november 2002 master.no Oslo Namsrett 02-1711 D
8. oktober 2002 transporthandboken.no Fredrikstad Namsrett 02-01143 D
5. juni 2002 tandberg.com Oslo Namsrett 02-0955 D
15. mars 2002
18. desember 2001
harrypotter.no Gulating Lagmannsrett
Nordhordland Namsrett
LG-2002-00234 K
01-00490 D
30. januar 2002 vikaneset.no Nordmøe tingrett 01-00652 A
11. desember 2001
9. august 2001
15. mai 2001
carlsberg.no, tuborg.no Oslo byrett
Borgarting lagmannsrett
Oslo namsrett
01-5560 A/50
01-02038 K/04
01-717 D
20. august 2001 playstation2.no Nordhordland herredsrett 01-00103 A
14. juni 2001 itfornebu.no Tøsberg namsrett 01-705 D
3. april 2001 ergo.no Oslo namsrett 01-00204 D
14. november 2000 bailine.as, bailine.co.uk Stavanger namsrett 00-00530 D
13. juni 2000 lego.as Hadeland og Land namsrett 00-00240 D

13. januar 2000
24. desember 1999
23. desember 1999

pretor.no Trondheim namsrett
Trondheim namsrett
Trondheim namsrett
Muntlige forhandlinger
1291/99D
1287/99D
10. januar 2000 pizza.no Trondheim namsrett 1249/99 D
24. november 1998 gjensidige.com Oslo namsrett 98-0431 D og 98-1674 D
18. februar 1998 gjensidige.com Oslo namsrett 98-0431 D
Sist endret 30. januar 2018