Kopirettigheter

Unntatt hvor det følger av formålet med opprettelsen av databasen eller av skriftlig tillatelse fra Norid, er det forbudt å kopiere eller etterligne på annen måte, lagre, nedlaste og overføre informasjon eller samling av informasjon gitt i denne database. Dette gjelder uavhengig av på hvilken måte informasjonen gjengis, lagres m.v., og uavhengig av om dette er midlertidig eller for permanent lagring eller bruk. Dette gjelder også uavhengig av om hensikten er kommersiell utnyttelse eller ikke. Enhver kommersiell utnyttelse av den registrerte informasjonen, herunder målrettet markedsføring, er forbudt.

Overtredelse vil kunne innebære overtredelse av EU’s databasedirektiv og personopplysningsloven. Enhver overtredelse skjer på eget ansvar. Norid vil forfølge enhver urettmessig gjengivelse, nedlastning eller annen form for brudd rettslig. Norid ber om å bli gjort kjent med overtredelser eller mistanke om overtredelser.