Hvem kan kontaktes om hva

Abonnenten

Har bruksretten til domenenavnet og er ansvarlig for hva det brukes til.

Kan kontaktes om abonnementet, for eksempel ved spørsmål om å overta domenenavnet, ved konflikt om navnet eller ved mistanke om at domenenavnet brukes til ulovlig virksomhet.

Domeneforhandleren

Domeneforhandlerne er virksomheter som har en kontrakt med oss om å sende inn søknader og oppdateringer, og som skal hjelpe abonnenten når det er behov for det.

Kan kontaktes for eksempel ved behov for å endre opplysninger som er registrert på domenet.

Teknisk kontakt

Har ansvar for at domenenavnet er riktig satt opp teknisk og fungerer som det skal.

Kan kontaktes hvis det oppstår tekniske feil ved domenet, eller hvis domenet brukes på en måte som kan skade stabiliteten for andre domener eller internett som infrastruktur.

Hjelp i konflikter om domener eller innhold

  • Tvister om rettigheter til domenenavn kan bringes inn for retten. For norske domenenavn fungerer i tillegg Domeneklagenemnda som et raskt og billig alternativ i enkle konfliktsaker.
  • Veiledningstjenesten slettmeg.no gir råd om hvordan du kan få fjernet informasjon fra nettet. De har god kjennskap til hva det er mulig å få slettet, og hvordan du bør gå frem for å få gjennomslag.
  • Politiet veileder på en egen tipsside om hvordan publikum kan informere dem om ulovlige forhold på nettet.
Sist endret 22. mai 2018