Endre opplysninger

Endring i registrerte opplysninger kan være:

  • organisasjonsnavn for bedrifter, personnavn for privatpersoner
  • postadresse, e-postadresse eller telefonnummer
  • navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer på kontaktpersoner for domenet
  • navnetjenere (servere) for domenet

Slik endres opplysninger

  1. Ta kontakt med din forhandler.
  2. Oppgi hva som skal endres.
  3. Forhandleren oppdaterer opplysningene.

Hvorfor må du holde opplysningene oppdatert?

Det kan oppstå situasjoner der både vi og andre er helt avhengige av å nå en kontaktperson for et domene, for eksempel hvis domenet ikke blir fornyet, eller hvis du skal bytte forhandler og ikke får tak i autentiseringskoden. Hvis vi ikke får kontakt, kan domenet stå i fare for å bli slettet. Dette kan igjen føre til at andre kan registrere det og misbruke selskapsnavn, produktnavn og varemerker. Det er med andre ord i din interesse at opplysningene er korrekte.

Hva koster det å endre opplysninger?

Vi fakturerer ikke forhandleren for endring av opplysninger. Du må likevel regne med at forhandleren fakturerer deg for den jobben han gjør.

Sist endret 19. september 2016