Hvis domenet ikke blir fornyet

Hvis domenet ikke blir fornyet, oppfatter vi det slik at du ikke lenger ønsker å ha det. Da mottar du et slettevarsel fra oss.

Hvis det likevel er slik at du ønsker å videreføre abonnementet, må du snarest kontakte en domeneforhandler for å få avklart saken. Hvis du får et slettevarsel til tross for at du har betalt abonnementsavgiften, kan det ha oppstått en misforståelse. Ta i alle fall kontakt med forhandleren slik at du får ryddet opp.

Hvis domenet ikke blir fornyet:

Du mottar et varsel
Vi sender en e-post abonnenten for domenet med beskjed om at domenet ikke er blitt fornyet. Du får beskjed om å finne en domeneforhandler som kan fornye det. Dette må skje innen 90 dager for å unngå at domenet blir slettet.

Du mottar enda et varsel (14 dager etter det første)
Hvis domenet fortsatt ikke fornyes, sender vi et nytt e-postvarsel. Dette varselet går både til abonnenten og til teknisk kontakt for domenet.

Du mottar et tredje og siste varsel (30 dager etter første varsel)
Det siste varselet går per brev. Brevet sendes til den adressen som domenet er registrert på.

Domenet settes i karantene (60 dager etter første varsel)
Domenet slutter nå å virke.

Dette er siste sjanse til å kontakte en domeneforhandler som kan fornye domenet. Hvis domenet nå fornyes i løpet av én måned, stopper vi sletteprosessen og domenet virker som før.

Domenet slettes (90 dager etter første varsel)
Domener som ikke er fornyet innen utløpet av karanteneperioden, slettes fra databasen. Hvem som helst kan nå søke om å få registrere domenet.

Sist endret 24. mai 2018