Nasjonale tegn i domenenavn

Norid har fra 18. februar 2004 hatt ordinært mottak av søknader om domenenavn med nasjonale tegn.

Hvorfor nasjonale tegn?

Etter hvert som Internett har fått større samfunnsmessig betydning er domenenavn blitt knyttet sterkere opp mot navn og varemerker. Med nasjonale tegn kan lokale navn og begreper brukes som domenenavn med korrekt, norsk skrivemåte. Mange virksomheter i Norge har savnet en slik mulighet.

Det er grunn til å understreke at dette er en mulighet. Du kan, men du må ikke. Foreløpig er du best sikret med et domenenavn med standardtegn. Velger du et domenenavn med nasjonale tegn, vil vi anbefale at du også sørger for en egen utgave av navnet bare med standardtegn.

Hvilke tegn er det snakk om?

De nye tegnene skal dekke alle offisielle norske skriftspråk, det vil si bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Dette innebærer 23 nye tegn. I tillegg gjelder standardtegnene a-z, 0-9 og bindestrek som tidligere.

Hvordan søker du?

For å søke kontakter du en registrar på vanlig måte. Betaling skjer til registraren.

Startvansker

De nye domenenavnene vil ikke være like robuste i bruk som domenenavn med standardtegn. Domenenavnsystemet er internasjonalt, og det vil nødvendigvis oppstå problemer ved utveksling av adresser med nasjonale tegn. Alle tegn kan ikke tastes inn fra alle tastaturer, og en del programvare – både e-postprogrammer og nettlesere – er foreløpig ikke utviklet for å kunne håndtere nasjonale tegn i adresser. Et helnorsk domenenavn, for eksempel blåbærsyltetøy.no, vil derfor kunne framstå som en uforståelig tekststreng i enkelte sammenhenger. På grunn av dette anbefaler vi to utgaver av samme navn for dem som velger å skaffe seg navn med nasjonale tegn.

Ingen fortrinnsrett

Det gjelder ingen fortrinnsrett til domenenavn med helnorsk skrivemåte, slik det heller ikke gjør for navn som bare har standardtegn. I overgangsperioden fra 9.-18. februar 2004 skjedde tildelingen av navn ved trekning der flere hadde søkt om samme navn. Samme organisasjon ble bare med i trekningen med én søknad om samme navn. Det var ikke mulig å forhåndsbestille bestemte domenenavn.

Trekningen skjedde hos Post- og teletilsynet.

Også etter det nye regelverket har den som skal skaffe seg et domenenavn ansvar for at navnet ikke er i strid med norsk lov eller bryter med andres rettigheter.

Når skjedde det?

Fra mandag 9. februar 2004 kl. 10.00 tok Norid imot søknader om domenenavn med nasjonale tegn. Fram til fredag 13. februar kl. 16.00 ble alle søknader med nasjonale tegn tatt imot og lagt på vent. Deretter ble mottaket for slike søknader stengt. Mandag 16. februar gjennomførte Post- og teletilsynet en trekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere hadde søkt om samme navn. Deretter ble søknadene behandlet fortløpende. Søknadsmottaket ble åpnet igjen onsdag 18. februar kl. 10.00. Etter dette har all søknadsbehandling skjedd etter det vanlige først til mølla-prinsippet.

Mer informasjon:
Oversikt over det nye tegnsettet
Se hvordan domenenavnet vil se ut i såkalt ACE-kodet versjon
Liste over domeneforhandlere (registrarer)

Bakgrunnen for endringene i regelverket

Sist endret 14. februar 2017