Nye tegn i domenenavn under .no

Navn på bokstav Grafisk
representasjon
Unicode
A med akutt aksent á 00E1
A med gravis-aksent à 00E0
A med omlyd ä 00E4
C med caron č 010D
C med cedille ç 00E7
D med strek đ 0111
E med akutt aksent é 00E9
E med gravis-aksent è 00E8
E med circumflex-aksent ê 00EA
ENG ŋ 014B
N med akutt aksent ń 0144
N med tilde ñ 00F1
O med akutt aksent ó 00F3
O med gravis-aksent ò 00F2
O med circumflex-aksent ô 00F4
O med omlyd ö 00F6
S med caron š 0161
T med strek ŧ 0167
U med omlyd ü 00FC
Z med caron ž 017E
Æ æ 00E6
Ø ø 00F8
Å å 00E5

I tillegg gjelder standardtegnene a-z, 0-9 og bindestrek som tidligere. Versaler (store bokstaver) brukes ikke i domenenavn.

Sist endret i 2015 eller tidligere