Å velge domenenavn

Hva slags navn bør du velge?

Det kan være smart å velge et domenenavn som gjør det enkelt å skjønne at det er deg eller din virksomhet det dreier seg om, og som er enkelt å huske og markedsføre. Det kan være navnet på virksomheten, et produktnavn, et varemerke eller navnet på et prosjekt. Også privatpersoner kan velge navnet sitt, men mange velger noe helt annet: navn på et kjæledyr, et navn fra området der de bor, eller navnet på en klubb eller forening.

Finn ut om navnet er ledig

Sjekk om navnet er ledig som domenenavn

Du kan ikke velge navn som er i bruk av andre virksomheter, eller navn som er forbudt eller reservert. Du må også forsikre deg om at du ikke bryter med andres rett til det samme navnet.

Sjekk om navnet er ledig også som firmanavn og varemerke

Hvor i navnetreet skal domenet ligge?

Under .no finnes det flere «greiner» som domenet kan henge på. Greinene utgjør det såkalte navnetreet. Det er tre mulige plasseringer i treet:

Direkte under .no

Dette er alle registreringer av typen domenetmitt.no. Dette er den vanligste måten, og gir det korteste navnet.

Under et kategoridomene

Kategoridomener brukes for å samle virksomheter av bestemte typer, for eksempel folkebibl.no for landets folkebiblioteker, der for eksempel trondheim.folkebibl.no er registrert. Andre eksempler er dep.no, idrett.no, kommune.no og vgs.no.

Sjekk listen over kategoridomener som Norid forvalter og kategoridomener under .no som andre forvalter. Hvis din virksomhet hører hjemme i en av disse kategoriene, bør du søke om et domenenavn på formen domenetmitt.kategoridomene.no.

Som privatperson kan du registrere i kategorien priv.no, som er bare for privatpersoner.

Under et geografisk domene

Du kan registrere under et geografisk domene hvis du ønsker å signalisere hvor du hører til. Dette kan være smart hvis virksomheten driver innenfor et bestemt geografisk område. Da kan du unngå forveksling med andre virksomheter som har samme navn eller navn som ligner, men som holder til i et annet område.

Se oversikten over de geografiske domenene for fylker, kommuner og tettsteder

Hvilke tegn kan navnet bestå av?

Domenenavnet må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn. Navnet kan bestå av

  • bokstaver i henhold til denne oversikten over 49 bokstavtegn
  • tallene fra 0 til 9
  • bindestrek, men domenenavnet kan ikke starte eller slutte med bindestrek

De 49 bokstavtegnene dekker alle de offisielle norske skriftspråkene, det vil si bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Store bokstaver (versaler) brukes ikke i domenenavn.

Navn som inneholder bare standardtegn (a-z, 0-9 og bindestrek) er mer robuste enn navn som inneholder nasjonale tegn, for eksempel æ, ø eller å. Dette skyldes at mange e-postprogrammer ikke støtter nasjonale tegn i adressene. Nasjonale tegn er også en ulempe hvis du skal ha kontakt med folk utenfor Norge.

Mer om bruk av nasjonale tegn i domenenavn

Hvor mange domener kan du ha?

Bedrifter og andre virksomheter

Privatpersoner

  • inntil 5 domener direkte under .no
  • inntil 5 domener under priv.no
  • inntil 5 domener under hvert geografisk domene som administreres av Norid

Hvis disse kvotene er fylt opp og du har behov for flere navn, må du slette gamle navn før du kan registrere nye.

Domenenavn under .com, .org eller andre toppdomener har ikke noe med registreringer under .no å gjøre, og teller ikke med i denne kvoten.

Sist endret 15. mai 2017