Vanlige spørsmål om domeneregistrering

Både privatpersoner og bedrifter kan registrere domenenavn direkte under .no. Først i denne oversikten finner du svar på en del spørsmål som vi antar at særlig privatpersoner kan lure på.

Jeg har lyst på et domenenavn til privat bruk

Resten av spørsmålsoversikten gjelder norske domenenavn generelt.

Om domeneforhandlere (registrarer)

Registrere nytt domene

Fornye domene

Endre registrerte opplysninger

Overføre domene til en annen abonnent

Slette domene

Oppslagstjenesten for domenenavn

Klage

Jeg har lyst på et domenenavn til privat bruk

Jeg har sett at jeg kan registrere domenenavn på forskjellige steder i domenestrukturen. Hvilke muligheter har jeg?
Som privatperson har du tre muligheter når det gjelder plassering:
  • direkte under .no (domenetmitt.no)
  • under kategoridomenet priv.no, som er reservert for privatpersoner (domenetmitt.priv.no)
  • under ett eller flere av de geografiske domenene som administreres av Norid (domenetmitt.selbu.no, domenetmitt.odda.no osv.)
Hvor mye koster et domenenavn?
Vi tar 75 kroner inkl. mva for registreringen og 75 kroner inkl. mva i årlig abonnementsavgift for et domenenavn. I tillegg må du betale domeneforhandleren for de tjenestene du avtaler med ham. Prisen varierer fra forhandler til forhandler, så vi anbefaler at du undersøker litt før du bestemmer deg. Her er en oversikt over domeneforhandlere som har avtale med oss.
Hvor mange domener kan jeg registrere?
Du kan registrere inntil fem domener direkte under .no, fem domener under priv.no, og fem domener under hvert geografisk domene.
Hva er en personidentifikator?
Personidentifikatoren (PID) er din personlige identifikator hos oss. Den er en erstatning for fødselsnummeret ditt slik at du kan identifiseres uten at fødselsnummeret ditt publiseres. Din identifikator er unik og vil aldri endre seg.
Du bestiller identifikatoren fra vår PID-automat. Du får den tilsendt per e-post innen maksimum en time.
Hva bruker jeg personidentifikatoren til?
Du bruker identifikatoren når du søker om et domenenavn eller hvis du senere skal endre opplysninger om domenet.
Hvordan sjekker jeg om andre kan ha rettigheter til navnet jeg ønsker meg?
Du kan undersøke registreringer i Brønnøysundregistrene, varemerkeregisteret og patentregisteret. Noen kan også ha rettigheter til navn som ikke er registrert, for eksempel kan et navn være beskyttet fordi det har vært i bruk over lang tid selv om det ikke er registrert som varemerke.
Jeg har et domenenavn. Hvordan knytter jeg e-post og websider opp til domenet?
Domeneforhandleren din hjelper deg med å sette opp de tjenestene du vil ha. Hos mange får du også tilgang til enkle verktøy som gjør at du kan lage og vedlikeholde dine egne websider.
Jeg vil ikke ha navnet jeg har fått. Hvordan får jeg slettet det?
Ta kontakt med domeneforhandleren og be ham sende inn en slettemelding. Mer om sletting av domener.
Jeg har flyttet til utlandet, hva skjer med domenet mitt?
Med status «utvandret» i Folkeregisteret kan du både beholde de domenenavnene du har og registrere nye. Du må imidlertid fortsatt ha en norsk postadresse i vår database.
Jeg har endret navn i Folkeregisteret, hva må jeg gjøre?
Ditt nye navn må knyttes til din personidentifikator (PID). Du ordner dette i vår PID-automat, men husk at domeneforhandleren må oppdatere navnet ditt i vår domenedatabase. Slik går du fram:
  • legg inn fødselsnummeret ditt og det nye navnet i PID-automaten
  • endringen legges i kø for kontroll mot Folkeregisteret. Hvis det nye navnet stemmer med det som er registrert i Folkeregisteret, oppdateres koblingen mellom personidentifikatoren og det nye navnet
  • kontakt domeneforhandleren og oppgi personidentifikatoren slik at han kan oppdatere dine kontaktdata hos oss

Om domeneforhandlere (registrarer)

Hva er en domeneforhandler?
En domeneforhandler er en virksomhet som leverer tjenester knyttet til domener. Forhandleren veileder deg når du skal søke om et domenenavn. Han hjelper deg også med å endre opplysninger knyttet til domenet, og med å fornye, overføre eller si opp domeneabonnementet.
Hvorfor må jeg kontakte en domeneforhandler?
Den norske modellen er slik at alle norske domenenavn skal være knyttet til en domeneforhandler, og alle søknader om domenenavn skal sendes gjennom domeneforhandleren. Du har ikke mulighet til registrere domenenavn direkte hos oss.
Hvilke oppgaver har en domeneforhandler?
Domeneforhandleren veileder deg når du skal søke om et domenenavn. Han hjelper deg også med videre oppfølging, som å endre opplysninger knyttet til domenet, fornye abonnementet, flytte domenet til ny abonnent, eller si opp abonnementet. Les mer om domeneforhandlere
Hvor finner jeg en domeneforhandler?
Du kan velge blant rundt 350 firma som har avtale med oss om å drive forhandlervirksomhet. Vær oppmerksom på at ikke alle disse tilbyr tjenester til privatpersoner. Oversikt over domeneforhandlere.
Hvilken domeneforhandler bør jeg velge?
Vi likebehandler alle domeneforhandlere vi har avtale med, og anbefaler derfor ikke én forhandler foran en annen. Det kan imidlertid være smart å sjekke referanser og undersøke priser og betingelser hos flere før du bestemmer deg. Spør alltid hvilke tjenester som inngår i prisen.
Kan jeg bytte til en ny domeneforhandler?
Du kan bytte domeneforhandler når du vil. Ta kontakt med en annen av forahndlerne på lista og be ham flytte domenet ditt til seg.
Hvordan finner jeg domeneforhandleren for mitt domene?
Du kan søke i domeneoppslaget.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke lenger er knyttet til en domeneforhandler. Hva betyr det?
Hvis du har fått et slikt varsel, må du snarest ta kontakt med den forhandleren du har brukt eller en ny slik at du får avklart hva som har skjedd.

Registrere nytt domene

Hvem kan søke om norske domenenavn?
Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner for øvrig kan registrere norske domenenavn. Alle abonnenter må ha norsk postadresse. En virksomhet må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med en av disse organisasjonsformene. Du kan søke på nøkkelopplysninger om virksomheten din på nettstedet til Brønnøysundregistrene. Privatpersoner må ha fylt 18 år og være registrert i Folkeregisteret.
 
Hvordan søker jeg om domenenavn?
Ta kontakt med en domeneforhandler. Han hjelper deg med søknaden og sender inn søknadsskjemaet for deg. Du kan ikke søke Norid direkte. Les mer om å registrere nytt domene
Kan jeg sende søknaden direkte til Norid?
Nei, du må gå veien om en domeneforhandler. Vi tar ikke imot søknader direkte til oss.
Hvor mange domener kan jeg registrere?
Virksomheter kan ha inntil 100 domenenavn direkte under .no. I tillegg kan de registrere inntil fem domenenavn under aktuelle kategorier, og inntil fem domenenavn under hvert geografiske område organisasjonen har tilhørighet til. Les mer om antall domenenavn.
Privatpersoner kan registrere inntil fem domenenavn direkte under .no, inntil fem under priv.no, og inntil fem under hvert geografisk domene. (Gjelder fra 17. juni 2014.)
Jeg har fylt opp kvoten min. Kan jeg få utvidet grensen for antall domenenavn?
Grensene er fastsatt i regelverket. Vi kan ikke gjøre unntak fra disse.
Hvilke domenenavn kan jeg velge?
I prinsippet står du fritt til å velge domenenavn. Du kan imidlertid ikke velge domenenavn som er i bruk av andre virksomheter, eller navn som av forskjellige grunner er forbudt eller reservert ut fra tekniske, etiske eller nasjonale hensyn. Du har også plikt til å forsikre deg om at din registrering av et domenenavn ikke bryter en annens rett til det samme navnet. Husk at ansvaret alltid ligger hos deg. Spør domeneforhandler din hvis du er usikker på om du kan bruke navnet. Her kan du lese mer om navnevalg
Kan jeg registrere domenenavn med særnorske tegn?
Ja, det kan du. Les mer om hvilke tegn du kan bruke i domenenavnet, og hva du bør være oppmerksom på hvis du ønsker å bruke særnorske tegn.
Kan jeg registrere domenenavn med bare ett tegn?
Regelverket tillater ikke domenenavn med bare ett tegn, se regelverket for .no.
Må jeg oppgi gateadresse i søknaden eller holder det med postboksadresse?
Postboksadresse er tilstrekkelig så lenge den har norsk postnummer og -sted.
Hvordan registrerer jeg domenenavn under andre toppdomener?
Du finner informasjon både om nasjonale og generiske toppdomener hos registreringstjenestene for de ulike toppdomener. Norid behandler bare søknader om norske domenenavn, altså domenenavn som slutter på .no.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet?
Den informasjonen kan du finne ved å slå opp organisasjonsnummeret ditt i domeneoppslaget.
Finnes det lister over domenenavn som snart blir ledige?
Nei, vi offentliggjør ingen lister over domenenavn som blir ledige. Sjekk om domenet er ledig.
Hva koster det å abonnere på et norsk domene?
Domeneforhandlerne betaler en fast pris til oss for hvert domene de registrerer, se prislisten. Forhandlerne står imidlertid fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvordan betaler jeg for registreringen av domenet?
Du får faktura fra domeneforhandleren.
Når får jeg svar på søknaden?
En søknad behandles normalt med én gang den kommer inn. Du får svar via domeneforhandleren. Behandlingstiden der kan variere.
Som privatperson må du først skaffe deg en personidentifikator (PID) via en egen tjeneste hos oss. Da kan forhandleren sende inn søknaden. Neste gang du skal søke, behandles søknaden med én gang.

Fornye domene

Hvordan fornyer jeg domenet?
Det er domeneforhandleren som fornyer domenet for deg. I de aller fleste tilfeller gjør han det automatisk hvis ikke du gir beskjed om noe annet, og så lenge du betaler fakturaene du får fra ham. Er du i tvil om hvorvidt domenet er fornyet, bør du ta kontakt med forhandleren. Les mer om fornying av domene.
Hvem har ansvaret for at domenet fornyes?
Ansvaret ligger hos deg som abonnent, men det er domeneforhandleren som gjør den faktiske jobben.
Hva skjer hvis jeg ikke fornyer domenet?
Hvis domenet ikke fornyes kan det i verste fall bli slettet, også om du har betalt avgiften til domeneforhandleren. Du får et varsel fra oss i god tid. Her gjør vi oppmerksom på at domenet ikke er fornyet, og ber deg kontakte en forhandler som kan fornye det.
Jeg har betalt fakturaen jeg fikk fra domeneforhandleren, men har likevel fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet. Hva skjer?
Det betyr at forhandleren ikke har fornyet domenet. Ta snarest kontakt med forhandleren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenet til seg og fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet, og at Norid har startet en prosess for å slette det. Hva betyr det?
Det betyr at domeneforhandleren ikke har fornyet domenet. Ta snarest kontakt med forhandleren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenet til seg og fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke lenger er tilknyttet en domeneforhandler. Hva betyr det?
Alle domener under .no skal være knyttet til en domeneforhandler. Hvis ditt domene ikke lenger er knyttet til en forhandler, vil det ikke bli fornyet. Du må snarest ta kontakt med den forhandleren du har brukt eller en ny og be ham fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet, og ønsker ikke lenger å ha domenet. Hva gjør jeg?
Hvis du ikke lenger ønsker å ha domenet, trenger du ikke å foreta deg noe. Du kan også se bort fra nye varsler om saken. Domenet blir slettet etter en tid.
Hva koster det å fornye domenet?
Domeneforhandleren betaler oss en fast sum for hvert domene han fornyer, se prislisten. Forhandleren står fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvordan betaler jeg for fornyingen av domenet?
Du får faktura fra domeneforhandleren. Hvis du ikke har mottatt faktura, bør du ta kontakt med ham og etterlyse den.
Kan jeg betale abonnementsavgiften direkte til Norid?
Du betaler alltid abonnementsavgiften til domeneforhandleren, aldri til oss.
Men jeg har da aldri bestilt noe domene?
Hvis det er registrert et domenenavn for din organisasjon eller for deg som privatperson, må du på et tidspunkt ha sendt inn en søknad om domenet. Du kan finne registreringsdatoen ved å søke i domeneoppslaget.

Endre registrerte opplysninger

Hvordan endrer jeg opplysningene som er knyttet til domenet mitt?
Ta kontakt med domeneforhandleren. Fortell hvilke endringer som skal gjøres, for eksempel i e-postadresse, telefonnummer eller kontaktperson, så sørger forhandleren for at opplysningene blir oppdatert i domeneoppslaget.
Kan jeg endre domenenavnet?
Nei, domenenavnet kan ikke endres. Vil du skifte domenenavn, må du ta kontakt med domeneforhandleren din. Han sørger for å slette det domenet du har og registrere det nye navnet. Å skifte domenenavn regnes som en nyregistrering, og du må betale registreringsavgift. I tillegg må du regne med at forhandleren vil fakturere deg for den jobben han gjør.
Hvordan endrer jeg organisasjonsnummer for domenet?
Ta kontakt med domeneforhandleren. Han overfører domenet til det nye organisasjonsnummeret.
Kan jeg melde endringer direkte til Norid?
Nei, alle endringsmeldinger må gå via domeneforhandleren, som igjen sørger for oppdatering i vår database.
Hvorfor må jeg oppdatere registrerte data?
Fra tid til annen er det behov for å nå en kontaktperson for domenet, for eksempel på grunn av tekniske problemer eller tvistespørsmål. I slike situasjoner er det avgjørende at vi eller andre får kontakt med rette vedkommende. Det er du som abonnent som har ansvar for at opplysningene er riktige. Les mer om hvorfor og hvordan du oppdaterer opplysninger.
Hva koster det å få endret opplysninger om domenet?
Vi fakturerer ikke domeneforhandleren for endringer i domeneinformasjonen. Likevel kan du regne med at han fakturerer deg for den jobben han gjør.
Merk deg at å skifte domenenavn ikke regnes som en endring, men som en nyregistrering som vi fakturerer registreringsavgift for. Det er derfor sannsynlig at forhandleren behandler og fakturerer dette som en nyregistrering.

Overføre domenet til en annen abonnent

Kan jeg overføre domenet til et nytt organisasjonsnummer uten å gå om domeneforhandleren?
Nei. Alle registreringer og overføringer må skje gjennom forhandleren. Vi tar ikke imot søknader fra abonnenter direkte.
Vi har lagt ned virksomheten i Norge og flyttet den utenlands. Kan domenenavnet overføres dit?
Nei. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å ha et norsk domenenavn.
Vi har avviklet virksomheten og slettet den i Enhetsregisteret. Kan jeg overføre domenet til meg privat?
Det kan du. Forutsetningen er at du har ledig plass på din kvote direkte under .no. Kvoten er fem domenenavn.
Hva koster det å overføre domener?
Domeneforhandleren betaler en fast sum til oss når domener overføres til en ny abonnent, se prislisten. Forhandleren står fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvor raskt blir domener frigitt når en organisasjon er slettet i Brønnøysundregisterene?

Det er ingen automatikk i at domenet slettes når organisasjonen slettes fra Enhetsregisteret. Blant annet overføres mange domener til nye foretak, for eksempel ved fusjoner eller oppkjøp. Hvis du ønsker å overta et domene, kan du prøve følgende kontaktpunkter:

Slette domene

Jeg har bedt om sletting av et domene, men nå angrer jeg. Hva kan jeg gjøre for å stanse slettingen?
Ta kontakt med oss umiddelbart, enten på e-post (info@norid.no) eller på telefon (+47 73 55 73 55). Be om at slettingen stoppes. Vi sender en bekreftelse per e-post så snart slettingen er stoppet.
Jeg har ikke betalt årsavgiften for domenet. Hvor lang tid tar det før det blir slettet?
Det kommer an på rutinene hos domeneforhandleren. I vår ende er rutinen slik at domener som ikke fornyes, settes i karantene etter 60 dager og slettes etter 90 dager.
Jeg har bedt om at domenet blir slettet, men får fortsatt regning for det. Hva skal jeg gjøre?
Ta kontakt med forhandleren for domenet og be ham slette det. Faktureringsrutinene hos forhandlerne varierer. Noen fakturerer på forskudd, andre på etterskudd. Uansett må du regne med å betale for den tiden du har hatt domenet.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt er knyttet til en virksomhet som ikke lenger finnes i Enhetsregisteret, og at det derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med domeneforhandleren din og be ham hjelpe deg med å overføre domenet til en virksomhet med gyldig organisasjonsnummer.
Jeg har fått varsel om at domenet ikke er fornyet og derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med domeneforhandleren din og be ham hjelpe deg ned å fornye domenet.
Jeg har fått varsel om at domenet ikke lenger er tilknyttet en domeneforhandler, og at Norid har startet en prosess for å slette det. Hva betyr det?
Det kan være ulike grunner til at forhandleren har sagt fra seg ansvaret for domenet. Hvis du ønsker å beholde domenet, må du snarest kontakte forhandleren din, eventuelt en ny forhandler.
Jeg har fått melding om at domenet mitt er slettet. Hva kan jeg gjøre for å få det tilbake?
Hvis du vil ha domenet tilbake, må du kontakte en domeneforhandler og få ham til å registrere domenenavnet på nytt. Vær forberedt på at han mest sannsynlig vil fakturere tjenesten som en nyregistrering. Hvis noen andre i mellomtida har registrert domenet, kan du klage til Domeneklagenemnda hvis du mener du har rettigheter til navnet.
Jeg leier et domene som en annen egentlig abonnerer på. Plutselig virker ikke domenet lenger. Hva har skjedd, og hva gjør jeg?

Det kan være flere årsaker til at domenet ikke virker. Du kan sjekke om domenet fortsatt eksisterer ved å slå opp i domeneoppslaget. Finner du det der, kan du kontakte den som står oppført som ansvarlig kontaktperson. Hvis domenet ikke lenger er registrert, bør du søke om å få registrere det.

Å leie domenenavn av andre er en ordning som er usikker for deg som leietaker, siden det er den som står som abonnent som har alle rettigheter til domenet. Han kan dermed slette det, overlate det til andre eller bytte teknisk oppsett uten at du som leietaker har noe du skulle ha sagt. Vi anbefaler ikke en slik løsning.

Oppslagstjenesten for norske domenenavn

Finnes det retningslinjer for bruk av data fra domeneoppslaget?
Ja, det finnes klare retningslinjer for bruk av informasjonen i domeneoppslaget.
Kan jeg laste ned opplysninger fra domenedatabasen?
I domenedatabasen er det mulig å hente ut opplysninger om enkeltdomener, organisasjoner, domeneforhandlere og kontakter, men vi tillater ikke bulknedlastinger av databasen. Her finner du retningslinjene for bruk av informasjonen i domenebasen.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet?
Den informasjonen kan du finne ved å slå opp organisasjonsnummeret ditt i domeneoppslaget.
Hvordan finner jeg ut hvem som er forhandler for et domene?
Den informasjonen kan du finne ved å slå opp domenet i domeneoppslaget.
Hvordan finner jeg ut hvem som er kontaktperson for et domene?
Se informasjon om domeneoppslag og personvern for informasjon om hvilke kontaktpersoner for et domene du kan finne i domeneoppslaget.
Kan jeg få en liste over alle domenenavn i Norge?
Nei, vi gir ikke ut lister med norske domenenavn. I domeneoppslaget er det mulig å sjekke om et domenenavn er registrert og hvordan kontakte abonnenten. For at den informasjonen vi har om abonnenten ikke skal kunne misbrukes, gir vi ikke ut lister over domenenavn, eller tillater bulknedlastninger av databasen. Se også vilkårene for domeneoppslaget og informasjon om domeneoppslag og personvern.

Klage

Noen har registrert mitt firmanavn som sitt domene. Kan jeg klage på dette?
Hvis andre har registrert et domenenavn som du mener du har rettigheter til, kan saken klages inn for Domeneklagenemnda eller rettsapparatet. Her finner du mer informasjon om hvordan du klager.
Jeg har funnet en nettside under et norsk domene med et innhold jeg mener er lovstridig. Hva kan Norid gjøre med det?
Hvis du mistenker at innholdet på et nettsted er i strid med norsk lov, bør du kontakte politiet. Vi driver ingen kontroll med innhold, og har ikke mandat til å reagere overfor nettsteder som kan se ut til å bryte loven. Ansvaret for å reagere på mulige lovbrudd ligger hos politiet og rettsvesenet. Les mer om ansvar for innhold på nett.

 

Sist endret 24. januar 2019