Vanlige spørsmål om domeneregistrering

Både privatpersoner og bedrifter kan registrere domenenavn direkte under .no. Først i denne oversikten finner du svar på en del spørsmål som vi antar at særlig privatpersoner kan lure på.

Jeg har lyst på et domenenavn privat

Resten av spørsmålsoversikten gjelder norske domenenavn generelt.

Om domeneforhandlere (registrarer)

Registrere nytt domene

Fornye domene

Endre registrerte opplysninger

Overføre domene til en annen abonnent

Slette domene

Whois-databasen

Klage

Jeg har lyst på et privat domenenavn

Jeg har sett at jeg kan registrere domenenavn på forskjellige steder i domenestrukturen. Hvilke muligheter har jeg?
Som privatperson har du tre muligheter når det gjelder plassering:
  • direkte under .no (domenetmitt.no)
  • under kategoridomenet priv.no, som er reservert for privatpersoner (domenetmitt.priv.no)
  • under ett eller flere av de geografiske domenene som administreres av Norid (domenetmitt.selbu.no, domenetmitt.odda.no osv.)
Hvor mye koster et domenenavn?
Vi tar 75 kroner inkl mva for registreringen og 75 kroner inkl mva i årlig abonnementsavgift for et domenenavn. I tillegg må du betale registraren for de tjenestene du avtaler med ham. Prisen varierer fra registrar til registrar, så vi anbefaler at du undersøker litt før du bestemmer deg. Her er en oversikt over registrarer som har avtale med oss.
Hvor mange domener kan jeg registrere?
Fra 17. juni 2014 kan du registrere inntil fem domener direkte under .no, fem domener under priv.no, og fem domener under hvert geografisk domene.
Hva er en personidentifikator?
Personidentifikatoren (PID) er din personlige identifikator hos oss. Den er en erstatning for fødselsnummeret ditt, slik at du kan identifiseres uten at fødselsnummeret ditt publiseres. Din identifikator er unik og vil aldri endre seg.
Du bestiller identifikatoren fra vår PID-automat. Du får den tilsendt per e-post innen maksimum en time.
Hva bruker jeg personidentifikatoren til?
Du bruker identifikatoren når du søker om et domenenavn, eller hvis du senere skal endre opplysninger om domenet.
Hvordan sjekker jeg om andre kan ha rettigheter til navnet jeg ønsker meg?
Du kan undersøke registreringer i Brønnøysundregistrene, varemerkeregisteret og patentregisteret. Noen kan også ha rettigheter til navn som ikke er registrert, for eksempel kan et navn være beskyttet fordi det har vært i bruk over lang tid, selv om det ikke er et varemerke.
Jeg har et domenenavn. Hvordan knytter jeg e-post og websider opp til domenet?
Registraren din hjelper deg med å sette opp de tjenestene du vil ha. Hos mange får du også tilgang til enkle verktøy som gjør at du kan lage og vedlikeholde dine egne websider.
Jeg vil ikke ha navnet jeg har fått. Hvordan får jeg slettet det?
Ta kontakt med registraren og be ham sende inn en slettemelding. Mer om sletting av domener.
Jeg har flyttet til utlandet, hva skjer med domenet mitt?
Med status «utvandret» i Folkeregisteret, kan du både beholde de domenenavnene du har og registrere nye. Du må imidlertid fortsatt ha en norsk postadresse i vår database.
Jeg har endret navn i Folkeregisteret, hva må jeg gjøre?
Ditt nye navn må knyttes til din personidentifikator (PID). Du ordner dette i vår PID-automat, men husk at registraren må oppdatere navnet ditt i vår domenedatabase. Slik går du fram:
  • legg inn fødselsnummeret ditt og det nye navnet i PID-automaten
  • endringen legges i kø for kontroll mot Folkeregisteret. Hvis det nye navnet stemmer med det som er registrert i Folkeregisteret, oppdateres koblingen mellom personidentifikatoren og det nye navnet
  • kontakt registraren og oppgi personidentifikatoren slik at registraren kan oppdatere dine kontaktdata hos oss

Om domeneforhandlere (registrarer)

Hva er en registrar?
En registrar er en virksomhet som leverer tjenester knyttet til domener. Registraren veileder deg når du skal søke om et domenenavn. Han hjelper deg også med å endre opplysninger knyttet til domenet, og med å fornye, overføre eller si opp domeneabonnementet.
Hvorfor må jeg kontakte en registrar?
Den norske modellen er slik at alle .no-domener skal være knyttet til en registrar, og alle søknader om domenenavn skal sendes gjennom registraren. Du har ikke mulighet til registrere domenenavn direkte hos oss.
Hvilke oppgaver har en registrar?
Registraren veileder deg når du skal søke om et domenenavn. Han hjelper deg også med videre oppfølging, som å endre opplysninger knyttet til domenet, fornye abonnementet, flytte domenet til ny abonnent, eller si opp abonnementet. Les mer om registrarer
Hvor finner jeg en registrar?
Du kan velge blant rundt 350 firma som har avtale med oss om å drive registrarvirksomhet. Vær oppmerksom på at ikke alle disse tilbyr tjenester til privatpersoner. Oversikt over registrarer.
Hvilken registrar bør jeg velge?
Vi likebehandler alle registrarer vi har avtale med, og anbefaler derfor ikke én registrar foran en annen. Det kan imidlertid være smart å sjekke referanser og undersøke priser og betingelser hos flere før du bestemmer deg. Spør alltid hvilke tjenester som inngår i prisen.
Kan jeg bytte til en ny registrar?
Du kan bytte registrar når du vil. Ta kontakt med en annen av registrarene på lista, og be ham flytte domenet ditt til seg.
Hvordan finner jeg registraren for mitt domenet?
Du kan søke i whois-databasen. Denne veiledningen kan være nyttig.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke lenger er tilknyttet en registrar. Hva betyr det?
Hvis du har fått et slikt varsel, må du snarest ta kontakt med den registraren du har brukt eller en ny slik at du får avklart hva som har skjedd.

Registrere nytt domene

Hvem kan søke om norske domenenavn?
Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner for øvrig kan registrere norske domenenavn. Alle abonnenter må ha norsk postadresse. En virksomheter må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med en av disse organisasjonsformene. Du kan søke på nøkkelopplysninger om virksomheten din på nettstedet til Brønnøysundregistrene. Privatpersoner må ha fylt 18 år og være registrert i Folkeregisteret.
 
Hvordan søker jeg om domenenavn?
Ta kontakt med en forhandler (registrar). Han hjelper deg med søknaden og sender inn søknadsskjemaet for deg. Du kan ikke søke Norid direkte. Les mer om å registrere nytt domene
Kan jeg sende søknaden direkte til Norid?
Nei, du må gå veien om en registrar. Vi tar ikke imot søknader direkte til oss.
Hvor mange domener kan jeg registrere?
Virksomheter kan ha inntil 100 domenenavn direkte under .no. I tillegg kan de registrere inntil fem domenenavn under aktuelle kategorier, og inntil fem domenenavn under hvert geografiske område organisasjonen har tilhørighet til. Les mer om antall domenenavn.
Privatpersoner kan registrere inntil fem domenenavn direkte under .no, inntil fem under priv.no, og inntil fem under hvert geografisk domene. (Gjelder fra 17. juni 2014.)
Jeg har fylt opp kvoten min. Kan jeg få utvidet grensen for antall domenenavn?
Grensene er fastsatt i regelverket. Vi kan ikke gjøre unntak fra disse.
Hvilke domenenavn kan jeg velge?
I prinsippet står du fritt til å velge domenenavn. Du kan imidlertid ikke velge domenenavn som er i bruk av andre virksomheter, eller navn som av forskjellige grunner er forbudt eller reservert ut fra tekniske, etiske eller nasjonale hensyn. Du har også plikt til å forsikre deg om at din registrering av et domenenavn ikke bryter en annens rett til det samme navnet. Husk at ansvaret alltid ligger hos deg. Spør registraren din hvis du er usikker på om du kan bruke navnet. Her kan du lese mer om navnevalg
Kan jeg registrere domenenavn med særnorske tegn?
Ja, det kan du. Les mer om hvilke tegn du kan bruke i domenenavnet, og hva du bør være oppmerksom på hvis du ønsker å bruke særnorske tegn.
Kan jeg registrere domenenavn med bare ett tegn?
Regelverket tillater ikke domenenavn med bare ett tegn, se regelverket for .no.
Må jeg oppgi gateadresse i søknaden eller holder det med postboksadresse?
Postboksadresse er tilstrekkelig så lenge den har norsk postnummer og -sted.
Kan jeg registrere et .no-domene anonymt slik at opplysningene om meg er skjult i whois-databasen?
Alle abonnenter må oppgi kontaktinformasjon, og denne publiseres i whois-databasen. Postadresse og e-postadresse er obligatorisk, telefonnummer er valgfritt. En virksomhet må oppgi en kontaktperson, men trenger ikke å oppgi privatadresse eller privat e-postadresse til kontaktpersonen så lenge vedkommende er å treffe på firmaadressen.
Hvordan registrerer jeg domenenavn under andre toppdomener?
Du finner informasjon både om nasjonale og generiske toppdomener hos registreringstjenestene for de ulike toppdomener.Norid behandler bare søknader om registrering under .no.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet eller på meg som privatperson?
Alle norske domenenavn kan søkes opp fra whois-databasen. For bedrifter søker du med organisasjonsnummer. Privatpersoner søker med sin personidentifikator (PID).
Finnes det lister over domenenavn som snart blir ledige?
Nei, vi offentliggjør ingen lister over domenenavn som blir ledige. Sjekk om domenet er ledig. Visningen oppdateres daglig.
Hva koster det å abonnere på et norsk domene?
Registrarene betaler en fast pris til oss for hvert domene de registrerer, se prislisten. Registrarene står imidlertid fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvordan betaler jeg for registreringen av domenet?
Du får faktura fra registraren.
Når får jeg svar på søknaden?
En søknad behandles normalt med én gang den kommer inn. Du får svar via registraren. Behandlingstiden der kan variere.
Som privatperson må du først skaffe deg en personidentifikator (PID) via en egen tjeneste hos oss. Bestillinger kjøres hver natt, og du får din personlige ID dagen etter. Da kan registraren sende inn søknaden. Neste gang du skal søke, behandles søknaden med én gang.

Fornye domene

Hvordan fornyer jeg domenet?
Det er registraren som fornyer domenet for deg. I de aller fleste tilfeller gjør han det automatisk hvis ikke du gir beskjed om noe annet, og så lenge du betaler fakturaene du får fra ham. Er du i tvil om hvorvidt domenet er fornyet, bør du ta kontakt med registraren. Les mer om fornying av domene.
Hvem har ansvaret for at domenet fornyes?
Ansvaret ligger hos deg som abonnent, men det er registraren som gjør den faktiske jobben.
Hva skjer hvis jeg ikke fornyer domenet?
Hvis domenet ikke fornyes kan det i verste fall bli slettet, også om du har betalt avgift til registraren. Du får et varsel fra oss i god tid. Her gjør vi oppmerksom på at domenet ikke er fornyet, og ber deg kontakte en registrar som kan fornye det.
Jeg har betalt fakturaen jeg fikk fra registraren, men har likevel fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet. Hva skjer?
Det betyr at registraren ikke har fornyet domenet. Ta snarest kontakt med registraren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenet til seg og fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet, og at Norid har startet en prosess for å slette det. Hva betyr det?
Det betyr at registraren ikke har fornyet domenet. Ta snarest kontakt med registraren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenet til seg og fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke lenger er tilknyttet en registrar. Hva betyr det?
Alle domener under .no skal være knyttet til en registrar. Hvis ditt domene ikke lenger er knyttet til en registrar, vil det ikke bli fornyet. Du må snarest ta kontakt med den registraren du har brukt eller en ny og be ham fornye det.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt ikke er fornyet, og ønsker ikke lenger å ha domenet. Hva gjør jeg?
Hvis du ikke lenger ønsker å ha domenet, trenger du ikke å foreta deg noe. Du kan også se bort fra nye varsler om saken. Domenet blir slettet etter en tid.
Hva koster det å fornye domenet?
Registraren betaler Norid en fast sum for hvert domene han fornyer, se prislisten. Registrarene står fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvordan betaler jeg for fornyingen av domenet?
Du får faktura fra registraren. Hvis du ikke har mottatt den årlige fakturaen fra registraren, bør du ta kontakt med ham og etterlyse den.
Kan jeg betale abonnementsavgiften direkte til Norid?
Du betaler alltid abonnementsavgiften til registraren, aldri til oss.
Men jeg har da aldri bestilt noe domene?
Hvis det er registrert et domenenavn for din organisasjon eller for deg som privatperson, må du på et tidspunkt ha sendt inn en søknad om domenet. Du kan finne registreringsdatoen ved å søke i whois-databasen for .no.

Endre registrerte opplysninger

Hvordan endrer jeg opplysningene som er knyttet til domenet mitt?
Ta kontakt med registraren. Fortell hvilke endringer som skal gjøres, for eksempel i e-postadresse, telefonnummer eller kontaktperson, så sørger registraren for at opplysningene blir oppdatert i whois-databasen for .no .
Kan jeg endre domenenavnet?
Nei, domenenavnet kan ikke endres. Vil du skifte domenenavn, må du ta kontakt med registraren for domenet. Han sørger for å slette det eksisterende domenet og registrere det nye navnet. Å skifte domenenavn regnes som en nyregistrering, og du må betale registreringsavgift. I tillegg må du regne med at registraren vil fakturere deg for den jobben han gjør.
Hvordan endrer jeg organisasjonsnummer for domenet?
Ta kontakt med registraren. Han overfører domenet til det nye organisasjonsnummeret.
Kan jeg melde endringer direkte til Norid?
Nei, alle endringsmeldinger må gå via registraren, som igjen sørger for oppdatering i vår database.
Hvorfor må jeg oppdatere registrerte data?
Fra tid til annen er det behov for å nå en kontaktperson for domenet, for eksempel på grunn av tekniske problemer eller tvistespørsmål. I slike situasjoner er det avgjørende at vi eller andre får kontakt med rette vedkommende. Det er du som abonnent som har ansvar for at opplysningene er riktige. Les mer om hvorfor og hvordan du oppdaterer opplysninger.
Hva koster det å få endret opplysninger om domenet?
Vi fakturerer ikke registraren for endringer i domeneinformasjonen. Likevel kan du regne med at registraren fakturerer deg for den jobben han gjør.
Merk deg at å skifte domenenavn ikke regnes som en endring, men som en nyregistrering som vi fakturerer registreringsavgift for. Det er derfor sannsynlig at registraren behandler og fakturerer dette som en nyregistrering.

Overføre domenet til en annen abonnent

Kan jeg overføre domenet til et nytt organisasjonsnummer uten å gå om registraren?
Nei. Alle registreringer og overføringer må skje gjennom registraren. Vi tar ikke imot søknader fra abonnenter direkte.
Vi har lagt ned virksomheten i Norge og flyttet den utenlands. Kan domenenavnet overføres dit?
Nei. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å ha et norsk domenenavn.
Vi har avviklet virksomheten og slettet den i Enhetsregisteret. Kan jeg overføre domenet til meg privat?
Etter 17. juni 2014 kan du det. Forutsetningen er at du har ledig plass på din kvote direkte under .no. Kvoten er fem domenenavn.
Hva koster det å overføre domener?
Registraren betaler en fast sum til oss når domener overføres til en ny abonnent, se prislisten. Registrarene står fritt til å prise tjenestene sine overfor deg som kunde, og prisene vil dermed variere.
Hvor raskt blir domener frigitt når en organisasjon er slettet i Brønnøysundregisterene?

Det er ingen automatikk i at domenet slettes når organisasjonen slettes fra Enhetsregisteret. Blant annet overføres mange domener til nye foretak, for eksempel ved fusjoner eller oppkjøp. Hvis du ønsker å overta et domene, kan du prøve følgende kontaktpunkter:

Slette domene

Jeg har bedt om sletting av et domene, men nå angrer jeg. Hva kan jeg gjøre for å stanse slettingen?
Ta kontakt med oss umiddelbart, både på e-post (info@norid.no) og på telefon (+47 07355). Be om at slettingen stoppes. Vi sender en bekreftelse per e-post så snart slettingen er stoppet.
Jeg har ikke betalt årsavgiften for domenet. Hvor lang tid tar det før det blir slettet?
Det kommer an på rutinene hos registraren. I vår ende er rutinen slik at domener som ikke fornyes, settes i karantene etter 60 dager og slettes etter 90 dager.
Jeg har bedt om at domenet blir slettet, men får fortsatt regning for det. Hva skal jeg gjøre?
Ta kontakt med registraren for domenet og be ham slette det. Faktureringsrutinene hos registrarene varierer. Noen fakturerer på forskudd, andre på etterskudd. Uansett må du regne med å betale for den tiden du har hatt domenet.
Jeg har fått varsel om at domenet mitt er knyttet til en virksomhet som ikke lenger finnes i Enhetsregisteret, og at det derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med registraren din og be ham hjelpe deg med å overføre domenet til en virksomhet med gyldig organisasjonsnummer.
Jeg har fått varsel om at domenet ikke er fornyet og derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med registraren din og be ham hjelpe deg ned å fornye domenet.
Jeg har fått varsel om at domenet ikke lenger er tilknyttet en registrar, og at Norid har startet en prosess for å slette det. Hva betyr det?
Det kan være ulike grunner til at registraren har sagt fra seg ansvaret for domenet. Hvis du ønsker å beholde domenet, må du snarest kontakte registraren, eventuelt en ny registrar.
Jeg har fått melding om at domenet mitt er slettet. Hva kan jeg gjøre for å få det tilbake?
Hvis du vil ha domenet tilbake, må du kontakte en registrar og få ham til å registrere domenenavnet på nytt. Vær forberedt på at han mest sannsynlig vil fakturere tjenesten som en nyregistrering. Hvis noen andre i mellomtida har registrert domenet, kan du klage til Domeneklagenemnda hvis du mener du har rettigheter til navnet.
Jeg leier et domene som en annen egentlig abonnerer på. Plutselig virker ikke domenet lenger. Hva har skjedd, og hva gjør jeg?

Det kan være flere årsaker til at domenet ikke virker. Du kan sjekke om domenet fortsatt eksisterer ved å slå opp i whois-databasen. Finner du det der, kan du kontakte den som står oppført som ansvarlig kontaktperson. Hvis domenet ikke lenger er registrert, bør du søke om å få registrere det.

Å leie domenenavn av andre er en ordning som er usikker for deg som leietaker, siden det er den som står som abonnent som har alle rettigheter til domenet. Han kan dermed slette det, overlate det til andre eller bytte teknisk oppsett uten at du som leietaker har noe du skulle ha sagt. Vi anbefaler ikke en slik løsning.

Whois-databasen

Finnes det retningslinjer for bruk av data fra whois-databasen?
Ja, det finnes klare retningslinjer for bruk av informasjonen i whois-databasen.
Kan jeg laste ned opplysninger fra whois-databasen?
I whois-databasen er det mulig å hente ut opplysninger om enkeltdomener, organisasjoner, registrarer og kontakter, men vi tillater ikke bulknedlastinger av databasen. Her finner du retningslinjene for bruk av informasjonen i whois-basen. Se også regler om kopirettigheter.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet eller meg som person?
Se veiledningen for bruk av whois-databasen.
Hvordan finner jeg ut hvem som er registrar for et domene?
Se veiledningen for bruk av whois-databasen.
Hvordan finner jeg ut hvem som er kontaktperson for et domene?
Se veiledningen for bruk av whois-databasen.
Kan jeg få en liste over alle domenenavn i Norge?
Nei, vi gir ikke ut lister med alle registrerte .no-domener. For at den informasjonen vi har om abonnenten ikke skal kunne misbrukes, har vi klare retningslinjer for hvordan den skal presenteres og håndteres. I whois-databasen er det mulig å sjekke om et domenenavn er registrert og hvem abonnenten er, men vi gir ikke ut lister over domenenavn. Vi tillater heller ikke bulknedlastinger av databasen. Se også regler om kopirettigheter.

Klage

Noen har registrert mitt firmanavn som sitt domene. Kan jeg klage på dette?
Hvis andre har registrert et domenenavn som du mener du har rettigheter til, kan saken klages inn for Domeneklagenemnda eller rettsapparatet. Her finner du mer informasjon om hvordan du klager.
Jeg har funnet en nettside under et norsk domene med et innhold jeg mener er lovstridig. Hva kan Norid gjøre med det?
Hvis du mistenker at innholdet på et nettsted er i strid med norsk lov, bør du kontakte politiet. Vi driver ingen kontroll med innhold, og har ikke mandat til å reagere overfor nettsteder som kan se ut til å bryte loven. Ansvaret for å reagere på mulige lovbrudd ligger hos politiet og rettsvesenet. Les mer om ansvar for innhold på nett.

 

Sist endret 5. september 2017