Hvis organisasjonsnummeret ikke lenger finnes

Domener uten tilknytning til et gyldig organisasjonsnummer, kan bli slettet. For å unngå sletting, må du sørge for å flytte domenet til en ny virksomhet.

Du får et varsel

Hvis organisasjonsnummeret som domenet opprinnelig var registrert på, ikke lenger finnes i Enhetsregisteret i Brønnøysund, får du et varsel fra oss. Her gjør vi deg oppmerksom på forholdet, og at du må sørge for å flytte domenet for å unngå at det blir slettet.

Domenet kan bli slettet

Varselet gir deg en frist på 90 dager til å flytte domenet. Domener som ikke er flyttet til et gyldig organisasjonsnummer innen fristen, slettes fra databasen og blir tilgjengelige for andre søkere. Dette betyr at hvem som helst kan registrere og ta i bruk navnet.

Slik unngår du sletting

Hvir du ønsker å videreføre abonnementet, må du kontakte en registrar. Han hjelper deg med å flytte domenet til en virksomhet med gyldig organisasjonsnummer.

Sist endret i 2015 eller tidligere