Overføre domene til ny abonnent

Som bedrift kan du få behov for å flytte et domene til en annen virksomhet eller et nytt organisasjonsnummer i din egen bedrift. Tilsvarende kan en privatperson ønske å overføre et domene til en annen privatperson. Situasjonen kan også være at du ønsker å overta et domene fra en annen abonnent.

Overta et domene fra en annen abonnent

Du har vært i kontakt med abonnenten og gjort en avtale om at du skal få overta domenet.

Slik går du fram

 1. Finn deg en domeneforhandler (registrar). Oppgi hvilket domenenavn du skal overta.
 2. Forhandleren overfører domenet til seg.
 3. Bedrifter oppgir det nye organisasjonsnummeret som domenet skal være registrert på. Privatpersoner oppgir sin personidentifikator (PID).
 4. Forhandleren sjekker at du representerer abonnenten og innhenter en egenerklæring fra deg.
 5. Forhandleren sørger for overføringen i vårt system.
 6. Gammel abonnent får en e-post fra oss med beskjed om resultatet. Du får beskjed fra forhandleren.

Domenet skal overføres til en virksomhet

 • hvis nåværende abonnent ønsker å overføre til en virksomhet med annet organisasjonsnummer
 • hvis organisasjonsnummeret slettes fra Enhetsregisteret, for eksempel ved nedleggelse eller oppkjøp, eller ved endring av selskapsform eller eier

Slik går du fram

 1. Ta kontakt med domeneforhandleren (registraren). Oppgi det nye organisasjonsnummeret domenet skal registreres på.
 2. Forhandleren sjekker at du representerer nåværende abonnent.
 3. Forhandleren innhenter en egenerklæring fra den nye abonnenten.
 4. Forhandlereren sørger for overføring i vårt system.
 5. Du får en e-post fra oss med beskjed om resultatet. Den nye abonnenten får beskjed fra forhandleren.

Domenet skal overføres til en privatperson

 • fra én privatperson til en annen
 • fra en virksomhet til en privatperson.

Slik går du fram

 1. Du trenger den nye abonnentens personidentifikator (PID), som brukes istedenfor fødselsnummeret. Du kan få den fra vedkommende selv, eller du kan finne den i vår database. Hvis vedkommende er førstegangssøker, må han skaffe seg en slik personidentifikator fra vår automat.
 2. Ta kontakt med domeneforhandleren (registraren). Oppgi den nye abonnentens personidentifikator.
 3. Forhandleren sjekker at du representerer abonnenten.
 4. Forhandleren henter inn en egenerklæring fra den nye abonnenten.
 5. Forhandleren sørger for overføring i vårt system. Hvis det må bestilles en ny personidentifikator, vil det bety en liten forsinkelse.
 6. Du får en e-post fra oss med beskjed om resultatet. Den nye abonnenten får beskjed fra forhandleren.

Hva koster det å overføre et domene?

Vi fakturerer ordinær registreringsavgift for overføring av et domene. I tillegg må du regne med at domeneforhandleren beregner seg noe for den jobben han gjør.

Sist endret 20. april 2017