Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her får du en nærmere beskrivelse av hvilke data som samles inn ved etablering av en personidentifikator, hvorfor de samles inn og hvordan de håndteres og sikres. Du må lese informasjonen og bekrefte at du aksepterer at Norid får lagre ditt navn og fødselsnummer.

Om tjenesten

Norids tjeneste for etablering av personidentifikator (PID) er et verktøy som innhenter nødvendige data og kontrollerer dem. Forutsatt at du har fylt 18 år og er bosatt i Norge, får du tildelt en slik identifikator. Denne bruker du når du som privatperson søker om et norsk domenenavn, eller hvis du senere skal endre noe knyttet til et domenenavn du har registrert.

Hvorfor personidentifikator

Regelverket krever at alle private domeneabonnenter skal kunne identifiseres entydig. Bakgrunnen er blant annet at vi må kunne holde oversikt over hvor mange domenenavn hver abonnent har, og at vi må kunne bistå rettsvesenet hvis det oppstår konflikter knyttet til
et domene.

Denne identifikasjonen må være entydig slik at det ikke er tvil om hvem som har råderett over domenet. Til dette trenger vi ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer). Vi sjekker
opplysningene mot Folkeregisteret, og mot regelverket som gjelder for private domenenavn.

Datatilsynet har gitt Norid tillatelse til å innhente og lagre denne informasjonen. Når du skal søke om domenenavn, går søknaden gjennom en registrar. For at du skal slippe å oppgi fødselsnummer til registraren, trenger du en annen entydig identifikator som du kan bruke når du søker. Med en egen personidentifikator vil registraren ikke se fødselsnummeret ditt, bare
identifikatoren.

Det er bare spesielt utvalgte databehandlere hos Norid som kan finne ut hvilket fødselsnummer som ligger bak en registrering. Fødselsnummeret ditt vil ikke bli utlevert med mindre det foreligger en rettslig kjennelse eller en klar hjemmel som gir noen rett til å få det.

Det er frivillig å gi fra seg de opplysningene vi ber om, men det er nødvendig for å kunne søke om et privat domenenavn hos oss.

Innhenting, lagring og publisering av data

Norid innhenter og lagrer ditt folkeregistrerte navn, fødselsnummer og din personidentifikator i en lokal og spesielt sikret database. Du må senere oppgi navn, adresse og personidentifikator når du skal søke om domenenavn. Disse opplysningene vil bli publisert i en egen oppslagstjeneste,
whois, men fødselsnummeret vil aldri bli publisert.

Denne datainnhentingen skjer med tillatelse fra Datatilsynet og Folkeregisteret.

Sletting av data

Hvis du har fått en personidentifikator og den ikke er tatt i bruk etter seks måneder, sletter vi dine persondata. Da må du gå tilbake til denne tjenesten og opprette en ny personidentifikator før du kan søke om domenenavn.

Behandling av opplysninger i Norids kundedatabase

Vi har publisert et eget notat der vi redegjør ytterligere for innsamling, lagring, behandling og
offentliggjøring av organisasjons- og personopplysninger og annen informasjon i vår kundedatabase. Der redegjør vi også for hvilke regler og begrensninger som gjelder for andres bruk av informasjonen som er lagret i databasen.

Om Norid

Databehandler for denne tjenesten er UNINETT Norid AS – Norid i kortform. Norid driver .no-domenet, og vedlikeholder den sentrale databasen for alle norske domenenavn. Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Post- og teletilsynet som tilsynsmyndighet. Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler.

Publisert: 16. januar 2015
Sist oppdatert: 17. juni 2019