Priser

Som abonnent betaler du registreringsavgift og årsavgift for hvert domenenavn. Fakturaen går registraren, som igjen viderefakturerer hver enkelt abonnent. Registraren står fritt til å prise sine tjenester.

Følgende priser gjelder fra oss til registraren:

Nyregistrering 75 kroner inkl mva
Årsavgift 75 kroner inkl mva
Overføring til ny abonnent 75 kroner inkl mva
Sist endret 5. september 2017