Slette domene

Sletting av domenenavn kan få store konsekvenser. Vi har derfor rutiner rundt dette som skal sikre at sletting ikke skjer på grunn av feil eller misforståelser.

Slik går du fram for å slette et domene

  1. Ta kontakt med din forhandler og oppgi hvilket domenenavn som skal slettes.
  2. Forhandleren sjekker at du representerer abonnenten.
  3. Forhandleren bestiller sletting i vårt system.
  4. Ansvarlig kontaktperson for domenet får en e-post fra vårt system når sletteprosessen starter.
Tips: Vi anbefaler at du bestiller en karanteneperiode når du gir beskjed om at domenet skal slettes. Da er domenet deaktivert, men det er fortsatt registrert på deg eller ditt foretak. Du kan oppdage om slettingen har konsekvenser som du ikke forutså, og kan eventuelt aktivere domenet igjen.
Hvis karanteneperioden er satt til mindre enn 30 dager fra domenet deaktiveres, vil domenet likevel være sperret for nyregistrering i til sammen 30 dager fra det slutter å virke. Dette er en sikkerhetsventil som er lagt inn i tilfelle slettingen skjer ved en feil.

Eksempel 1: Det bestilles sletting fra DNS 1. mars, og ingen karantenetid. Domenet slettes fra databasen 1. mars, men forblir sperret til 31. mars.

Eksempel 2: Det bestilles sletting fra DNS 1. mars og karantene til 15. mars. Domenet slettes fra databasen 15. mars, men forblir sperret til 31. mars.

Eksempel 3: Det bestilles sletting fra DNS 1. mars og karantene til 12. april. Domenet slettes fra databasen 12. april. Ingen ekstra sperretid.

Domener kan bli slettet av Norid

I noen situasjoner kan vi starte prosessen med å slette et domene. Det gjelder for eksempel hvis abonnementet ikke er blitt fornyet, eller hvis det ikke lenger er knyttet til en virksomhet med gyldig organisasjonsnummer.

Uansett årsak får du et varsel i god tid. Varselet forteller deg at domenet står i fare for å bli slettet, og hva du må gjøre for å stoppe prosessen. Det er viktig at du kontakter en registrar så fort som mulig hvis du mottar et slettevarsel.

For at vi skal kunne nå deg i en slik situasjon, må dine kontaktdata hos oss (e-postadresse, brevpostadresse) være oppdatert.

Sist endret 6. juli 2016