Telefonnummer som domenenavn, ENUM

 Dette er en arkivside. ENUM-prosjektet ble formelt avsluttet 31. desember 2016.

I november 2005 startet et nasjonalt ENUM testprosjekt. Hensikten er å undersøke interessen for å opprette en permanent ENUM-tjeneste i Norge. Testprosjektet drives av Norid i samarbeid med Post- og teletilsynet. Registreringer under ENUM skjer under et spesialdomene (7.4.e164.arpa), ikke under .no.

ENUM er en standard som beskriver hvordan telefonnummer kan registreres som domenenavn i domenenavnsystemet (DNS). ENUM knytter et telefonnummer til en vertsmaskin eller til ressurser på Internett som kan lage en forbindelse til det vanlige telefonnettet.

De to hovedområdene for bruk av ENUM har til nå vært internettelefoni (voice over IP, VoIP) og Voice Protocol for Internet Mail (VPIM). Internettelefoni åpner for telefonsamtaler over Internett i stedet for det vanlige telefonnettet. VPIM brukes av systemer for talepostkasser (voicemail) til å utveksle meldinger over IP-nettverk. Andre bruksområder for ENUM kan være Internett telefaks og Instant Messaging.

ENUM-prosjektet er ikke ment å være en varig driftstjeneste, og søkere kan dermed ikke regne med å få beholde sine ENUM-registreringer ut over prosjektperioden.

 

 

Sist endret 18. januar 2017