Dette skrives når Norge og verden for øvrig har vært stengt ned i flere uker. I denne dystre situasjonen framstår internett som selve redningen. Nye arbeidsformer og forretningskonsepter realiseres takket være internett. Men hva gjør virtualiseringen med relasjonen oss mennesker imellom? Kan alt virtualiseres.  
Illustrasjon av to personer som ser inn i en krystallkule der de leser bokstavene "www". Rundt dem er det illustrasjoner av konvolutter, jordklode, skyer, satelitter og mennesker som symboliserer internett i all sin størrelse og aktivitet.

Samfunnet er ikke til å kjenne igjen. Barnehager og skoler har vært helt stengt, universitetene er blitt heldigitaliserte, og alle som har mulighet, jobber fra hjemmekontor. Vi har opplevd digitalisering og virtualisering av nye samfunnsområder på rekordtid. Samtidig er flere hundre tusen permittert eller oppsagt, og det er et stort spørsmål hvordan arbeidslivet vil se ut i en ny normalsituasjon. Internettforum 2020 setter søkelys på nye muligheter i og etter koronakrisen.

Påmelding åpnes i august/september.