Starte firma

Ta de første skrittene i riktig rekkefølge.

1. Skaff deg et domenenavn

2. Registrer foretaket

3. Sjekk hvordan du kan beskytte idéen din

Hos Patenstyret kan du både registrere egne rettigheter og sjekke om andre har rettigheter som har betydning for din forretningsidé.

Smart start, en film om å starte bedrift

Sist endret 1. februar 2016