Viktig skritt for demokratisering av Internett

Det viktigste resultatet fra ICANN-møtet i Seoul, var beslutningen om å åpne for domenenavn med andre tegn enn de latinske, såkalte IDN ccTLD-er. Arabiske, kinesiske, kyrilliske og andre ikke-latinske tegn til høyre for «dotten» er avgjørende for at Internett skal bli tilgjengelig for verdens folk på deres eget språk.

ICANNs 36. møte i Korea i forrige uke samlet internettaktører fra hele verden – myndigheter, industri, registreringstjenester, registrarer og akademia – som alle bidrar til forskjellige prosesser som skal utvikle Internett videre.

Nye milliarder internettbrukere

Blant flere viktige vedtak står løsningen for ikke-latinske tegn i særklasse. Dette er det mest markante tekniske utviklingstrekket siden Internett ble lansert for 40 år siden. Etter år med utkast, testing, regelverksutvikling og internasjonale forhandlinger på høyt nivå, blir løsningen lansert 16. november 2009. Internett vi dermed kunne få milliarder av nye brukere. I første omgang omfatter dette bare land eller territorier som har et annet alfabet enn det latinske i sitt offisielle språk.

Fortsatt uavklart rundt .hvasomhelst

Prosessen med introduksjon av nye toppdomener – .hvasomhelst – går videre. Det har dukket opp flere problemstillinger enn man forutså da forslaget ble lansert i 2008, så det er fortsatt uvisst når implementeringen kan starte. Den store diskusjonen går om grensegangen mellom nasjonale og generiske toppdomener. Både varemerkeorganisasjoner og nasjonale myndigheter kjemper for å beskytte de navnene som de mener ikke uten videre skal tillates som generiske toppdomener. Det er også sterke krefter som kjemper for at alle IP-relaterte spørsmål må avklares før nye toppdomener kan introduseres.

Norge deltar aktivt

Norid deltar i den ICANN-gruppen som arbeider med spørsmål rundt nasjonale landkoder, www.ccnso.icann.org. Vi arbeider for å fremme norske interesser og sikre .no som et trygt og stabilt toppdomene som ivaretar behovene til norske brukere.

Mer fra møtet

Om innføring av ikke-latinske tegn
Alle styrevedtakene

Om ICANN

Sist endret i 2015 eller tidligere