Nasjonalt internettforum 2018

Komplekse verdikjeder i vår digitale hverdag

Program

Magnus Ødegaard fra advokatfirma Bing Hodneland er dagens konferansier. Ødegaard er blant landets ledende advokater innenfor opphavsrett, personvernrett og IKT-rett, og har blant annet erfaring som juridisk sjef hos IKT-leverandøren Atea.

08:30–09:00  Registrering og kaffe

09:00–09:15 Velkommen
UNINETT Norid AS og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

09:15–09:45  Keynote 
Stein Opsahl, Knowit Experience

Teknologi trumfer både politikk og kapital, men brukeropplevelse trumfer alt. Digitaliseringen snur opp ned på eksisterende forretningsmodeller, og nye plattformbaserte økosystemer utvikles i takt med nye kundebehov. Bedrifter som lykkes, fokuserer på datadrevne beslutninger for å kunne levere kundene de opplevelsene som gir størst nytte.

09:45–10:15 Homo digitalis: En filosofisk diagnose
Joakim Hammerlin, Nansenskolen

Hvordan preges mennesket av den digitale revolusjon? Klarer vi å holde følge med den teknologiske utviklingen uten selv å gå i oppløsning? En analog monolog om mennesket og maskinen.

10:15–10:30 Kaffepause

10:30–10:50 Til stede på nettet – hvor og hvordan?
Hilde Thunem, UNINETT Norid AS

Nettet er vår viktigste arena for kommunikasjon og profilering og en raskt voksende markedsplass for kjøp og salg av varer og tjenester. Det betyr at alle som har noe å tilby, må ha et bevisst forhold til hvordan de bygger en identitet på nettet, og hva det betyr for eierskap til innholdet deres og oppfatningen av hvem de er.

10:50–11:15 Sikkerhet og tillit – sentralt for å lykkes med digitalisering
Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Behovet for å sikre våre digitale plattformer og løsninger blir stadig tydeligere for flere i det norske samfunn. Det kan fort skapes et ensidig inntrykk av at dette kun er et spørsmål om manglende teknologiske tiltak og kompetanse. Vi må imidlertid også ta høyde for menneskelig kunnskap og adferd på godt og vondt.

11:15–11:35 Status nettnøytralitet
Frode Sørensen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nettnøytralitet er prinsippet om at brukerne selv skal kunne bestemme over bruken av sin egen tilknytning til internett, med målsetning om at økosystemet på nettet skal fungere som en motor for innovasjon. Nkom gir oss status for dagens nettnøytralitet i Norge og Europa og belyser forholdene i et historisk og internasjonalt perspektiv.

11:35–12:30 Lunsj

12:30–13.00 Piratkopier i vår digitale hverdag: Trender, utfordringer og tiltak
Hedvig Bengston, Patentstyret

Før var piratkopiering vanlig for luksus- og merkevarer som vesker og klær. Nå piratkopieres alt fra kosmetikk og vaskepulver til leker og reservedeler til biler. Piratindustrien har blitt omfattende og profesjonell, og ofte er piratkopiering nært knyttet til annen organisert kriminalitet. Internett spiller en viktig rolle for denne handelen på flere måter. Hvilke trender ser vi, og hvilke utfordringer har myndigheter, virksomheter og forbrukere? Velgekte.no

13:00–13:30 Nye kontraktsreguleringer i vår digitale virkelighet
Stian Oddbjørnsen og Frederik Nordby, Advokatfirmaet Kluge

Vi får et innblikk i utviklingen som skjer med statens standardavtaler, med særlig søkelys på nykommerne SSA-S (smidigavtalen) og SSA-L (avtale om løpende kjøp av tjenester, den såkalte skyavtalen).

13:30–14:00 Ugjennomsiktige nye tjenester 
Atle Årnes, Datatilsynet

Nye digitale tjenestene blir mindre og mindre gjennomsiktige, noe som gjør det vanskeligere å forstå hva som skjer med personopplysningene de håndterer. Unngås det med vilje å være klare på hva som egentlig skjer, både av hensyn til lovverket og også for å ikke skremme kundene? Rettighetene til de registrerte og tilliten til modellene må ivaretas. Datatilsynet har utarbeidet flere rapporter som tar for seg det komplekse landskapet der fintech, sporing, annonsemarkedet, apper og kunstig intelligens holder til.

14: 00–14:30 Kaffepause

14:30–15:00 Når bruk av personopplysninger korrumperer demokratiet
Guro Slettemark, Transparency International Norge

Personlig informasjon fra tusenvis av Facebook-brukere ble brukt til å utarbeide en programvare som kunne forutsi velgeratferd og påvirke velgerne under presidentvalget i USA. Hva gjør vi når misbruk av personopplysninger korrumperer demokratiet? De fleste av oss har en oppfatning av hva korrupsjon er, men har vi tilstrekkelige kunnskaper til å kjenne igjen korrupsjon? Hvordan er det egentlig med ryggmargsrefleksen i dagens komplekse digitale virkelighet?

15:00–15:30 Fake news 
Petter Bae Brandtzæg, Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO

Fake news: Hva er falske nyheter? Hvordan påvirker dette samfunnet vårt og hva betyr dette for utviklingen av demokratiet? Hvordan skal vi ruste oss som samfunn og som enkeltindivider for å håndtere dette?

15:30–15:45 Oppsummering
UNINETT Norid AS og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

Logoen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Norid - driver registeret for norske domenenavn, med logo 

Sist endret 6. desember 2018