Pressemelding

Konkurransen på .no-markedet fungerer

(Trondheim, 9. desember 2005) En markedsanalyse utført av Post- og teletilsynet viser at konkurransen på markedet for registrering av domener under .no fungerer godt. Analysen viser at det er sterkere konkurranse på domenemarkedet enn på telemarkedet.

UNINETT Norid administrerer den sentrale databasen for .no, mens den direkte kontakten med de som ønsker et domenenavn under .no er satt ut til konkurranse til firma som driver registrarvirksomhet. De rundt 425 registrarene tilbyr oftest andre tjenester i tillegg til domeneregistrering, som e-post og serverplass. Med bakgrunn i den modellen som er valgt, ønsket Norid å få en evaluering av hvordan konkurransen under .no-domenet fungerte, og ba tidligere i år Post- og teletilsynet om å analysere den konkurranseutsatte delen av .no-tjenesten.

Hovedkonklusjonen på analysen er at konkurransen under .no-domenet fungerer godt. Det er stor variasjon i hvilke tilleggstjenester som tilbys og hvilke priser som gjelder. Analysen viser også at det er enkelt for kundene å bytte registrar, og at det er enkelt for nye registrarer å etablere seg.

Prisen på registrering under .no har vært redusert flere ganger de siste årene som følge av mer rasjonell drift av de sentrale tjenestene. Analysen konkluderer med at de prisendringene Norid har gjort reflekteres i de prisene registrarene tilbyr abonnentene. Dette innebærer at abonnentene kan forvente lavere priser fra registrarene når Norid halverer sin registreringsavgift fra 1. januar 2006.

– Fra Norids side er det positivt at vi nå har fått bekreftet at modellen med konkurranseutsetting til registrarer fungerer etter hensikten, kommenterer Hilde Thunem, daglig leder i UNINETT Norid. – Videre er vi fornøyde med at vi fra årsskiftet igjen kan senke prisen for nyregisteringer.

Rapporten fra PT:
http://www.norid.no/registrar/markedsanalyse-091205.pdf

Tall og priser:

Per desember 2005 er det 425 registrarer som forhandler domenenavn under .no. Ordningen med konkurranseutsetting til registrarer ble innført i 1999. Det er registrert i overkant av 250 000 domenenavn direkte under toppdomenet .no. Tallet vokser for tiden med rundt 4 500 nye domener månedlig.

Priser fra UNINETT Norid fra 1. januar 2006:

Nyregistrering
100
kroner
Årsavgift
50
kroner

Prisen fra registraren til den enkelte domeneabonnent vil variere, blant annet ut fra hvilke tilleggstjenester som er inkludert.

Om Norid:

UNINETT Norid AS - Norid i kortform - driver registeret for norske domenenavn. Alle domenenavn direkte under .no er registrert hos oss. Vi behandler domenesøknader og sørger for at regelverket er i takt med behovene i samfunnet. I tillegg sørger vi for teknisk drift og utvikling av tjenesten. Vi tar også på oss andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med kjerneoppgavene.

For å kunne utvikle og tilpasse reglene for tildeling av domenenavn, har vi løpende kontakt med ulike grupper i samfunnet. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe for at domenenavnsystemet skal være pålitelig og robust, og styres på en åpen og demokratisk måte.

Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som tilsynsmyndighet. Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Norid er et datterselskap i UNINETT-konsernet.

Sist endret 15. februar 2017