Pressemelding

.no-domener blant verdens sikreste

(Trondheim, 16. mars 2007): En test av alle verdens websider rangerer .no som nummer tre blant verdens 265 nasjonale toppdomener når det gjelder sikkerhet ved bruk av sidene. Norge kommer svært godt ut både når det gjelder virus og andre trusler. Det er også mindre søppelpost og såkalte pop-ups på websider under .no enn for de aller fleste andre toppdomener i verden.

Testen avdekker store geografiske forskjeller i sikkerhet ved bruk av websider under forskjellige toppdomener.

Store forskjeller

Fire nordiske land er blant de fem beste, med Finland helt på topp. Irland er nest best, hårfint foran Norge. Blant de større landene rangeres Romania og Russland som de mest risikable. Også land som Nederland (.nl), Tyskland (.de) og England (.uk) befinner seg et godt stykke under toppen.

Blant de toppdomenene som ikke er knyttet til et bestemt land, tar .info bunnplassen, med populære .com som det nest mest risikable. Ikke overraskende er det ikke funnet en eneste tvilsom webside under .gov, som bare er tilgjengelig for amerikanske myndigheter. Også .edu får god plassering blant de generelle toppdomenene.

Alle verdens websider under alle toppdomener er med i testen, som er utført av det amerikanske byrået McAfee SiteAdvisor i mars 2007. Websidene testes kontinuerlig for risiko for søppelpost, pop-ups og uønskede nedlastinger, og tildeles grønt, gult eller rødt stempel. De automatiserte testene suppleres med erfaringer og kommentarer fra brukere før resultatene analyseres og publiseres.

Regelverket avgjør

Analysen peker på regelverket og driftsrutinene for toppdomenet som viktig årsak til at noen er sikrere enn andre. For Norges del er det for eksempel slik at det bare er registrerte firma som kan ha et domene direkte under .no, noe som gjør det enkelt å spore opp hvem som er ansvarlig for en webside. Videre mener byrået at prisen for å ha domener har betydning for sikkerheten.

Daglig leder i Norid, Hilde Thunem, er meget fornøyd med plasseringen. – Dette viser at vi driver .no på en profesjonell og ryddig måte slik at de som bruker norske websider kan føle seg relativt trygge. Samtidig er det all grunn til å oppfordre internettbrukerne til å være på vakt, og særlig når de bruker websider under de mest risikable toppdomenene, sier hun.

Kontaktpersoner:

Hilde M. Thunem, daglig leder, hilde.thunem@uninett.no, telefon 414 49 885
Elisabeth Farstad, seniorrådgiver, elisabeth.farstad@uninett.no, telefon 971 29 423

Fakta om toppdomener

Det er i dag 265 nasjonale toppdomener, som .no i Norge og .se i Sverige, mens de generelle, som .com og .net, teller i alt 17 på verdensbasis. Toppdomener delegeres fra organisasjonen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

http://www.icann.org/

Mer informasjon om undersøkelsen:
http://www.siteadvisor.com/studies/map_malweb_mar2007.html

Om McAfee SiteAdvisor

SiteAdvisor sprang ut fra MIT-miljøet i 2005. Hensikten var å møte utfordringer knyttet til nye trusler mot internettbrukerne, som søppelpost, spionprogrammer og identitetstyveri. De utviklet automatiserte tester som kontinuerlig tråler hele Internett og kartlegger websider, filer og tjenester. Testresultatetene suppleres med tilbakemeldinger fra brukere før de analyseres og publiseres. En webside tildeles grønt, gult eller rødt stempel. Resultatene presenteres også slik at de forskjellige toppdomene rangeres med hensyn til risiko. Ut fra dette kan en bruker selv avgjøre om hun eller han ønsker å besøke siden og benytte de tjenestene som tilbys.

http://www.siteadvisor.com/

Om Norid:

UNINETT Norid AS - Norid i kortform - driver registeret for norske domenenavn. Alle domenenavn direkte under .no er registrert hos oss. Vi behandler domenesøknader og sørger for at regelverket er i takt med behovene i samfunnet. I tillegg sørger vi for teknisk drift og utvikling av tjenesten. Vi tar også på oss andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med kjerneoppgavene.

For å kunne utvikle og tilpasse reglene for tildeling av domenenavn, har vi løpende kontakt med ulike grupper i samfunnet. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe for at domenenavnsystemet skal være pålitelig og robust, og styres på en åpen og demokratisk måte.

Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som tilsynsmyndighet. Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Norid er et datterselskap i UNINETT-konsernet.

Sist endret 15. februar 2017