Pressemelding

Norske bedrifter kan få 100 domenenavn hver

(Trondheim, 19. oktober 2011:) En rekke virksomheter har behov for mer enn 20 domenenavn. Fra 30. november kan hver virksomhet få 100 domenenavn hver.

De fleste norske virksomheter greier seg med ett eller noen få domenenavn, men en del store virksomheter, både private og offentlige, har stanget i taket når de ikke har hatt mulighet til å registrere mer enn 20 navn under den norske landkoden.

Reelt behov

– Vi har fått klare signaler om at noen har et reelt behov for flere domenenavn, og har dermed vurdert hvordan vi kan møte dette, sier Hilde Thunem, daglig leder i UNINETT Norid AS.

Kvoten er først og fremst et virkemiddel for å begrense spekulasjon og hamstring av domenenavn. Nettadresser er en begrenset ressurs, og det er viktig at også nye søkere har god tilgang på navn. For noen har imidlertid denne begrensningen skapt problemer.

Vanskelig avveining

– I dette spørsmålet er det vanskelig å finne en løsning som både ivaretar flertallet og mindretallet, men de rådene vi har mottatt fra forskjellige interesseorganisasjoner, er at vi bør øke kvoten, sier Thunem. Hun presiserer at noen av disse har hatt interne avveininger for å komme fram til et standpunkt, men at alle har konkludert med at kvoten bør økes.

For å motvirke mulige uheldige virkninger av økningen, endres ordningen med klagegebyr slik at en domeneabonnent som taper en klagesak i domeneklagenemnda, selv må dekke klagegebyret.

Endringen gjennomføres 30. november 2011 kl. 10.00.

Mer informasjon: www.norid.no/regelverk/forslag/kvote-2011/

Kontaktpersoner:
Daglig leder Hilde M. Thunem, hilde.thunem@uninett.no, telefon +47 414 49 885
Seniorrågiver Elisabeth Farstad, elisabeth.farstad@uninett.no, telefon +47 971 29 423

Om Norid:

UNINETT Norid AS - Norid i kortform - driver registeret for norske domenenavn. Alle domenenavn direkte under .no er registrert hos oss. Vi behandler domenesøknader og sørger for at regelverket er i takt med behovene i samfunnet. I tillegg sørger vi for teknisk drift og utvikling av tjenesten. Vi tar også på oss andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med kjerneoppgavene.

For å kunne utvikle og tilpasse reglene for tildeling av domenenavn, har vi løpende kontakt med ulike grupper i samfunnet. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe for at domenenavnsystemet skal være pålitelig og robust, og styres på en åpen og demokratisk måte.

Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som tilsynsmyndighet. Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Norid er et datterselskap i UNINETT-konsernet.

Sist endret 15. februar 2017