Regelverksendring: Rutinen for beslag av domenenavn justeres

Endringen gjelder følgende forhold i regelverket:

  • Justering av rutinen for beslag av domenenavn
  • Bokstaven ï (i med omlyd) legges til i listen over tillatte tegn
  • Ordningen med egen serie med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for ungdoms- og studentbedrifter opphører
  • Presisering av bestemmelsen om at domener ikke kan slettes mens klageprosessen pågår

Les mer om endringene her.

Sist endret 13. februar 2017