Vi søker nye kandidater til Domeneklagenemnda

Norid er sekretariat for Domeneklagenemnda og vedlikeholder i den forbindelse en liste over jurister og andre med relevant kompetanse som er interessert i å sitte i nemnda. Vi søker hele tiden etter flere, slik at vi har flest mulig gode kandidater når nemnda trenger nye medlemmer.

foto: tvist ordsky

Nemnda består i dag av 11 medlemmer, og behandler rundt 60 saker per år. Vi ser generelt etter kompetanse innenfor immaterialrett, spesielt varemerkerett, men også andre rettsområder som er berørt av digitale medier og Internett vil være av interesse.

Domeneklagenemnda er et selvstendig tvisteløsningsorgan som behandler tvistesaker om rettigheter til norske domenenavn (.no-domener). Nemnda ble opprettet med bakgrunn i domeneforskriften. Hensikten er å gi et raskt, billig og enkelt alternativ til konfliktløsing i de åpenbare sakene. Nemndas mandat er utformet i tråd med dette, slik at hensynet til rask og hurtig behandling av tvisten tillegges stor vekt, samtidig som hensynet til partenes rettssikkerhet og kontradiksjon ivaretas på en tilstrekkelig betryggende måte. Mer komplekse tvister om domenenavn behandles av det ordinære rettsapparatet.

Sist endret i 2015 eller tidligere