NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom) hadde i 2012 en gjennomgang for å se på sikkerheten og stabiliteten knyttet til driften av .no. Samlet sett var Nkom meget godt fornøyd etter gjennomgangen.

Gjennomgangen var særlig rettet inn på robusthet og kapasitet i navnetjenesten for .no. I tillegg ba Nkom om informasjon om registreringssystemet. Organisasjonsmessig robusthet og økonomisk soliditet var andre forhold som ble gjennomgått.

Nkom var samlet sett meget godt fornøyd med resultatene av sikkerhetsgjennomgangen. De peker i rapporten på viktigheten av at forebyggende sikkerhetsarbeid prioriteres også framover, og understreker at dette er en kontinuerlig prosess som hele tiden vil kreve tid og ressurser.

– Vi har lagt ned et betydelig arbeid for å være blant de fremste i vår bransje med hensyn til robusthet og sikkerhet, og er selvsagt fornøyde med at arbeidet har gitt resultater, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid.

Les rapporten fra Nkoms sikkerhetsgjennomgang (PDF).

Publisert: 15. mars 2021