NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

§ 1: Selskapets navn er Norid AS.

§ 2: Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 3: Selskapets formål er å:

 1. administrere registreringsenheten for toppnivådomenene .no, .sj og
  .bv. Denne oppgaven innebærer å utføre registrering av Internett
  domenenavn i tråd med gjeldende regler for de aktuelle
  toppnivådomenene. Selskapet skal også utvikle tjenesten og regelverket
  slik at det er tilpasset behovene til det samfunnet toppnivådomenene
  skal betjene.  
 2. drive navnetjenesten for toppnivådomenene .no, .sj og .bv på en
  måte som sikrer stabilitet og teknisk kvalitet.  
 3. drive annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.
 4. være et virkemiddel for å sikre at de ovenstående formålene utføres
  for samfunnet på en mest mulig effektiv og rasjonell måte. Selskapet har ikke erverv til formål.

§ 4: Selskapets aksjekapital er kr. 100.000 fordelt på 100 aksjer à kr. 1000 fullt
innbetalt og lydende på navn.

§ 5: Selskapets styre skal ha fra 3-7 medlemmer etter generalforsamlingens
nærmere beslutning.

§ 6: Selskapet deler ikke ut utbytte. Eventuelt overskudd benyttes til selskapets ikke-ervervsmessige formål. Eventuelt overskudd ved oppløsning av selskapet skal etter aksjonærenes nærmere beslutning anvendes til ikke-ervervsmessige formål for en positiv utvikling av internett i Norge.

§ 7: Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer
i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8: Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.
 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til
  den fastsatte balanse.  
 3. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.
Publisert: 22. mai 2007
Sist oppdatert: 5. januar 2021