Oppslagstjeneste for norske domenenavn

Oppslagstjeneste for norske domenenavn

Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon om abonnementet, abonnenten, teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er domeneforhandler. Oppslaget viser informasjonen på det tidspunktet oppslaget skjer.

Registrering og vedlikehold av norske domenenavn skjer via domeneforhandlere (registrarer). Forhandlerne er virksomheter som har en kontrakt med oss om å sende inn søknader og oppdateringer på vegne av abonnenten, og generelt fungere som mellomledd mellom Norid og abonnenten. For å abonnere på et domene må en abonnent inngå én avtale med oss og én med forhandleren.

Et domene oppstår idet Norid tildeler et abonnement på domenet til en organisasjon1 eller en privatperson. Abonnenten får en bruksrett til domenenavnet så lenge abonnementet gjelder, normalt til vedkommende selv avslutter det. Abonnenten kan overføre domenet til andre eller han kan be om at det slettes. Etter sletting kan hvem som helst registrere navnet på nytt.

1. Formål med en oppslagstjeneste for publikum

Formålet med oppslagstjenesten er å bidra til at tekniske problemer, der enkeltdomener skader funksjonalitet, sikkerhet eller stabilitet til andre domener eller internett som infrastruktur, kan løses. Formålet er videre å gi publikum mulighet til å kontakte den som abonnerer på domenenavnet.

Den åpne oppslagstjenesten styrker tilliten til norske domener:

 • Det er enkelt å finne riktig kontaktpunkt når et domene forårsaker tekniske problemer
 • Den gjør det mulig å finne den som er ansvarlig for et abonnement2
 • Den gir muligheten til å kontakte abonnenten
 • Den bidrar til å hindre ulovlig innhold på internett

2. Opplysninger som behandles

Oppslagstjenesten gir tilgang til de opplysningene som er vist i figurene under. (Opplysninger i parentes er valgfrie, som betyr at vi for mange abonnementer ikke har denne informasjonen.)

Oppslagstjenesten tillater bare to typer av oppslag: brukere kan slå opp et domenenavn og få informasjon knyttet til dette, eller de kan slå opp et organisasjonsnummer og få oversikt over hvilke domenenavn organisasjonen abonnerer på. Tjenesten tillater ikke fritekstsøk.

Bruk av oppslagstjenesten er underlagt visse vilkår, og ved å gjøre et oppslag, bekrefter brukerne at de aksepterer vilkårene. For å minske risikoen for misbruk, har vi i tillegg lagt begrensninger på hvor ofte samme bruker kan gjøre oppslag. Brukere som overskrider grensene, blir blokkert fra tjenesten en periode.

2.1 Opplysninger ved domeneoppslag

Brukere som slår opp et domenenavn, får grunnleggende informasjon om selve abonnementet:

 • Hvilket domenenavn abonnementet gjelder
 • DNSSEC-informasjon3
 • Når abonnementet ble opprettet
 • Tidspunkt for siste endring
Abonnement

I tillegg gir oppslaget opplysninger om abonnenten, tekniske kontakter, navnetjenere (med eventuelle tekniske kontakter) og domeneforhandleren.

Det gis ulik mengde informasjon om abonnenten avhengig av om dette er en organisasjon, et enkeltpersonforetak eller en privatperson.

A Abonnent:
Organisasjon
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnavn
E-postadresse
Postadresse
«Norge»
(Telefonnummer)
A Abonnent:
Enkeltpersonforetak
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnavn
E-postadresse
«Norge»
A Abonnent:
Privatperson
E-postadresse
«Norge»

Et oppslag gir også kontaktinformasjon til tekniske kontakter for abonnementet, slik at disse kan kontaktes hvis domenet brukes på en måte som skader funksjonalitet, sikkerhet og stabilitet til andre domener eller internett som infrastruktur.

N Navnetjener
Navn
IP-adresse
N Teknisk kontakt
Rollebetegnelse
E-postadresse
Land
(Telefonnummer)
A Domeneforhandler
Organisasjonsnavn
E-postadresse
Postadresse
Land
(Telefonnummer)
(Nettside)

Videre gis det grunnleggende opplysninger om navnetjenere (maskiner som besvarer spørsmål om adresser under domenenavnet) og om domeneforhandleren.

3. Behandling av personopplysninger

Mesteparten av informasjonen som behandles av denne oppslagstjenesten, vil med stor sannsynlighet ikke være personopplysninger. Det gjelder for eksempel kontaktinformasjon til en abonnent som er en juridisk person (og ikke er et enkeltpersonforetak), eller navnet på en navnetjener.

GPDR

Noe av informasjonen vil imidlertid ha større sannsynlighet for å inneholde opplysninger som direkte eller indirekte identifiserer en person. For slike opplysninger har vi gjort en konkret vurdering av behovet for behandling, samt hvilke tiltak som kan redusere personvernulempen for den registrerte.

3.1 Generelt om e-postadresser

Alle e-postadresser kan potensielt være en personopplysning. For eksempel vil e-postadressen ola.normann@domenetmitt.no være en personopplysning fordi den inneholder navnet til en person. Når abonnenten er en privatperson, vil e-postadressen alltid være en personopplysning.

Det er imidlertid ikke nødvendig å oppgi en e-postadresse som inneholder personnavn eller andre elementer som direkte eller indirekte identifiserer en person. Det finnes flere løsninger på markedet. Man kan opprette en anonymisert e-postadresse (info@domenetmitt.no, domenekontakt467@gmail.com e.l.). Alternativt kan man benytte seg av videresendingstjenester, der en forhandler oppretter egne, anonymiserte e-postadresser, og setter opp en tjeneste som videresender all e-post som kommer på adressen til abonnentens egentlige e-postadresse. Slike tjenester tilbys av flere forhandlere.

E-postadresser kan også enkelt byttes ut hvis den registrerte ønsker det, og i motsetning til en tradisjonell postadresse, gir den ikke informasjon om hvor personen befinner seg fysisk.

3.2 Teknisk kontakt

Vi krever at alle norske domenenavn skal ha en teknisk kontakt som kan kontaktes hvis det oppstår tekniske feil ved domenet, eller domenet brukes på en måte som skader funksjonalitet, sikkerhet eller stabilitet til andre domener, eller til internett som infrastruktur. Dette kontaktpunktet skal være enkelt tilgjengelig for alle som opplever at et domene forårsaker tekniske problemer. Kravet er et ledd i å sikre at det norske toppdomenet forvaltes på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur.

De tekniske kontaktene er roller, for eksempel IT-avdelingen eller internettleverandørens hostmaster, og ikke personer. Hvis abonnenten til tross for dette velger å oppgi en e-postadresse eller et telefonnummer for den tekniske kontakten som kan knyttes til en identifiserbar person, vil denne personopplysningen vises i oppslagstjenesten. I slike tilfeller er Norids behandling av opplysningene nødvendig for å oppfylle en avtale med abonnenten (GDPR artikkel 6 nr. 1b), slik at abonnenten oppfyller sine forpliktelser overfor samfunnet.

3.3 Kontakt med abonnenten

Alle som registrerer et domenenavn får en eksklusiv bruksrett til navnet så lenge abonnementet varer, normalt til vedkommende selv avslutter det. Fordi domener er en begrenset ressurs, krever Norid at alle abonnenter som legger beslag på en del av den totale domeneressursen oppgir en e-postadresse der allmennheten kan kontakte dem. Det er imidlertid ikke noe krav at e-postadressen må inneholde informasjon som identifiserer abonnenten.

Vår behandling av abonnentens e-postadresse i oppslagstjenesten er nødvendig for å ivareta våre og tredjeparts berettigede interesser (GDPR artikkel 6 nr. 1f). Når det kan oppgis en anonymisert e-postadresse, vurderer vi at personvernulempen er vesentlig redusert slik at hensynet til de legitime interessene veier tyngst.

3.4 Navn på abonnenten

Når abonnenten er en privatperson, viser oppslagstjenesten ikke abonnentens navn.

For abonnenter som er juridiske personer, vises det navnet som er registrert i Brønnøysundregistrene. Dette navnet vil i noen tilfeller, for eksempel for enkeltpersonforetak, inneholde personnavn. Når juridiske personer kan legge beslag på en mye større andel av domeneressursen enn privatpersoner (100 domener hver mot fem for privatpersoner), er det rimelig at det stilles større krav til at publikum kan finne ut hvem som er ansvarlig for disse domenene.

Behandlingen av abonnentnavn for organisasjoner er nødvendig for å ivareta våre og tredjeparts berettigede interesser (GDPR artikkel 6 nr. 1f). Vi vurderer personvernulempen for disse abonnentene som liten så lenge det som vises er et organisasjonsnavn som allerede er offentlig tilgjengelig.

 1. Registrert i Enhetsregisteret
 2. Gjelder kun organisasjoner (juridiske personer)
 3. Det er frivillig å sikre domener med DNSSEC, men hvis domenet skal sikres, må abonnenten oppgi DNSSEC-nøkler og DS-poster
Sist endret 23. mai 2018