Nyhetsbrev, februar 2012

Månedlig oppsummering av aktiviteter på internettområdet, nasjonalt, europeisk og globalt. Det europeiske og globale innholdet er basert på nyhetsbrev publisert av .SE i Sverige.

Innholdsfortegnelse
 1. Norge
  1. Papirerklæringer på vei ut hos Norid
  2. Endring i Norids regelverk 1. februar 2012
  3. McAfee har gitt ut en rapport over topp ti sikkerhetstemaer
  4. ID-tyveri
 2. Europa
  1. Hvordan blir Googles nye personvernvikår?
  2. Møte med kommisjonen om blokkering av domenenavn
  3. CENTRs 47. generalforsamling og det 37. arbeidsmøte for jurister avholdt
  4. Domain Conflicts and the Legal System
  5. Norske stortingsrepresentanter protesterer mot den svenske FRA-loven
  6. Pirate Bay i Nederland og Belgia
 3. Globalt
  1. FN CSTD WG – utvikling av Internet Governance Forum
  2. WCIT i den internasjonale teleunionen
  3. Verdien av domenenavn
  4. ACTA-avtalen
  5. Iran blokkerer kryptert internettrafikk?
  6. ICANN og nye toppdomener
  7. Indisk filtrering, brukerposisjonering og internett
  8. Internet Governance Forum 2012
  9. Den amerikanske staten om brukernes integritet på nettet
 4. Kalender

Norge

Papirerklæringer på vei ut hos Norid

Fra 1. februar starter arbeidet med å fase ut erklæringer på papir for domener som skal overføres til en annen abonnent eller slettes. For deg som abonnent betyr dette enklere og raskere behandling av en sak. Les mer om utfasingen av papirerklæringer.

Endring i Norids regelverk 1. februar 2012

Avtalen mellom Norid og registrarene (registraravtalen) revideres, og i den forbindelse gjør vi noen oppdateringer i regelverket. Les mer om den reviderte registraravtalen.

McAfee har gitt ut en rapport over topp ti sikkerhetstemaer

Rapporten ser på forskjellen på automatiserte angrep og målrettede angrep. Automatiserte angrep prøver å infisere eller lure så mange som mulig. Angrepene bryr seg ikke om hvem de angriper. Målet er som oftest å tjene penger. Målrettede angrep er mye mer personlig mot ett individ og penger er som regel ikke motivet. For mer informasjon, les McAfees repport.

ID-tyveri

NORSIS har laget en test for å sjekke hvor utsatt du er for ID-tyver. Det kan være nyttig for alle å ta titt under idtyveri.info.

Europa

Hvordan blir Googles nye personvernvikår?

Europeiske personvernmyndigheiter undersøker nå om Googles nye personvernvilkår, som trådte i kraft 1.mars, er i samsvar med EUs personverndireketiv. Les mer om dette på Datatilsynets hjemmesider.

Møte med kommisjonen om blokkering av domenenavn

CENTR fikk anledning til å presentere sitt syn på ACTA, SOPA og andre lovforslag som har til hensikt å blokkere domenenavn for medlemmer av EU kommisjonen i slutten av februar. Norid deltok. Målet var å skape forståelse for at å benytte DNS (domenenavnsystemet) som virkemiddel for å løse innholdsmessige konflikter, ikke er veien å gå. Det har etter registerenhetenes mening liten virkning og vil i lengden bli en trussel for opprettholdelsen av et funksjonelt og sikkert Internett.

CENTRs 47. generalforsamling og det 37. arbeidsmøte for jurister avholdt

CENTR er en medlemsorganisasjon for registreringsenheter som driver landkodetoppdomener, slik som .no i Norge, .dk i Danmark og .se i Sverige. Norid er aktiv i CENTR og har vært medlem siden starten i 1998. Hovedtemaet på generalforsamlingen var blokkering, suspensjon og sletting av domenenavn pga ulovlig eller upassende innhold. I arbeidsgruppen for jurister utveksler medlemmene synspunkter og erfaringer om hva som rører seg i medlemslandene på domeneområdet. For mer informasjon om CENTR se www.centr.org.

Domain Conflicts and the Legal System

CENTR har publisert en internasjonalisert versjon av Norids veileder om konflikter i domenenavnsystemet. En rekke andre registerenheter er nå i ferd med å utarbeid sin egen nasjonale veileder til påtalemyndighet, politi, advokater og domstoler etter mønster av Norids. Den internasjonale versjonen finner du under listen over CENTR issue papers.

Norske stortingsrepresentanter protesterer mot den svenske FRA-loven

I Stortinget har fire representanter bedt om at den norske regjeringen må gå i dialog med svenske myndigheter om den svenske FRA-loven. Begrunnelsen for forslaget er at den svenske FRA-loven gir myndighetene mulighet til å i praksis overvåke internettrafikken mellom Norge og utlandet. Representantene mener at spørsmålet bør tas opp med Europadomstolen om nødvendig.

Pirate Bay i Nederland og Belgia

I januar besluttet en domstol i Haag at IP-adresser og 24 domenenavn (bl.a. thepiratebay.org) som står i forbindelse med organisasjonen Pirate Bay skal stenges. Dersom beslutningen ikke etterleves, må domeneeierne betale 10.000 euro per dag, dog høyst 250.000 euro, eller ca. 2-2,5 millioner kroner. På lignende vis har en domstol i Belgia besluttet at domenenavnet «www.thepiratebay.be» skal stenges.

Globalt

FN CSTD WG – utvikling av Internet Governance Forum

I februar møttes UNCTAD/CSTDs arbeidsgruppe for femte gang for å utvikle Internet Governance Forum. Prosessen innad i arbeidsgruppen og arbeidet fremover, osv. er sammenfattet i en artikkel i dot.nxt.

WCIT i den internasjonale teleunionen

I februar ble det holdt et innledende møte i Geneve som tok for seg et forslag om å øke reguleringen av internett innen FN. Som beskrevet i .SE-nyhetsbrevet i desember, handler det om utstrakt regulering av internett innenfor rammene til WCIT i Dubai i desember 2012. Møtet ble holdt som følge av en linjetale holdt av den internasjonale teleunionens generalsekretær Touré under Arab Telecom & Internet Forum 2012 i Beirut. I denne talen beskrev Touré sine planer for hvordan internett bør styres fremover.

Det har vært mye internasjonal debatt om hvor vidtrekkende følger WCIT kommer til å få og om hvorvidt møtet er en trussel mot den nåværende modellen for styring av internett. Spesielt en artikkel fra Wall Street Journal har fått mye oppmerksomhet og skremt mange i det internasjonale internettmiljøet. Artikkelforfatteren maler et bilde av dramatiske forandringer i hvordan nettet kommer til å styres etter at de knappe to hundre medlemmene i ITU får sagt sitt. Den amerikanske staten har gått ut med en egen melding der de forsøker å tone ned faren for en radikal endring i hvordan internett vil bli styrt som en følge av WCIT-12. Uansett hvem som får rett, vet vi at ITU kommer til å holde formøter i rådsarbeidsgruppen 27.-29. februar, 23.-25. april og 20.-22. juni. Som vedlegg presenteres et lengre resonnement for å se WCIT i en større sammenheng.

Verdien av domenenavn

Australske Deloitte Access Economics la i januar frem en rapport som analyserer den økonomiske effekten av det nasjonale toppdomenet .au og hvilken effekt dette domenet har på australske internettbrukere, australsk forretningsvirksomhet og de som til slutt registrerer et domenenavn (registranter).

I følge pressemeldingen viser rapporten at nettsteder med toppdomenet .au har bidratt til 4300 heltidsjobber i landet, og at slike domener bidro med 475 000 australske dollar til den australske økonomien i 2011. Antallet domener under toppdomenet .au har økt med 600 prosent siden år 2002, og 60.000 nye domenenavn registreres hver måned. Er det mye eller lite? Du kan følge tilsvarende utvikling for toppdomenet .se på deres sider.

ACTA-avtalen

ACTA-avtalen fikk fortsatt mye oppmerksomhet i februar. I flere land, blant annet Polen og Slovenia, har spørsmålet blitt så politisk betent at sentrale aktører nå har snudd, les mer på www.ft.com og i The Economist. Anerkjente internasjonale medier melder om at avtalen har små sjanser til å lykkes. I følge en kilde fra tidligere i februar, signerte 22 av 27 EU-land avtalen som enkeltstående stater.

Skepsisen mot avtalen havnet som tidligere rapportert i Europaparlamentet, med ny avstemning i juni 2012. EU-kommisjonen besluttet senere i februar å be Europadomstolen avklare om avtalen er forenelig med Europaretten og spesielt om den er forenelig med grunnleggende friheter og rettigheter i henhold til Europatraktaten. Videre lesetips: Argumenter for ACTA og Argumenter mot ACTA.

Iran blokkerer kryptert internettrafikk?

Det har blitt meldt om at Irans regjering blokkerer tilgang til internettrafikk som benytter seg av sikkerhetsprotokollen https. Følgene av dette er at trafikk som går via denne protokollen (f.eks. Google) ikke kommer frem til sluttbrukeren. Personen som meldte om fenomenet hevder at tiltakene er satt inn for å feire den islamske revolusjonen fra 1979. En annen tolkning av hendelsene er at Iran nå setter opp en brannmur rundt landet med det formålet å skape et nasjonalt internett. Etter det man vet jobber det iranske nettpolitiet for å beskytte landets innbyggere mot umoralsk og ulovlig innhold på nettet.

ICANN og nye toppdomener

ICANN har nylig bekreftet at det vil bli avholdt en andre søkeomgang for nye toppdomener. Styreformann Steve Crocker opplyser at hovedformålet med pressemeldingen var å informere klart og tydelig om at det vil bli en andre søkeomgang. Det finnes ennå ingen offisiell tidsplan for arbeidet videre.

Ansatte i ICANN opplyser om at minst 100 store selskaper har registrert seg og betalt avgiften for å søke om et toppdomene.

Indisk filtrering, brukerposisjonering og internett

Den indiske regjeringen sliter med å finne en rimelig balanse mellom ønsket om ytringsfrihet på den ene siden og ønsket om å få bort det man anser for å være blasfemi på den andre siden. Indias IT-minister Kapil Sibal meldte nylig om at den indiske regjeringen ikke kommer til å sensurere sosiale medier. Samtidig understreker han at selskaper som leverer tjenester via internett må lære seg å akseptere landets lover.

Uttalelsen kom som følge av at den indiske regjeringen i januar tok ut tiltale mot 21 store internettselskaper, blant dem Facebook, Yahoo og Google. Du kan lese mer i artikler fra AFP og i NY times’ «India Ink».

Indian Express rapporterer også at sanntidsposisjonering av mobilbrukere kommer til å bli obligatorisk fra mai i år. Innledningsvis vil bare enkelte mobilnummer være sporbare, men innen tre år skal tjenestetilbydere i sanntid kunne hente posisjonen til og informasjon om alle brukere ned til en feilmargin på 100 meter.

Internet Governance Forum 2012

I februar ble det holdt åpen konsultasjon eller formøte om det kommende IGF-årsmøtet i Baku, Aserbajdsjan i November 2012.

Den amerikanske staten om brukernes integritet på nettet

Den amerikanske staten ga i februar ut en programerklæring med fokus på brukernes integritet på nettet.1 Programmet går under betegnelsen Consumer Data Privacy in a Networked World: a framework for protecting privacy and promoting innovation in the global digital economy. Som tittelen antyder, fokuserer programmet primært på brukerdata. Programmet tar spesielt for seg den enkelte internettbrukerens rett til:

 • å ha kontroll på hva slags personlig informasjon ulike selskaper samler inn om sine brukere og hvordan denne informasjonen vil bli brukt
 • å enkelt kunne finne og forstå retningslinjene for integritet og sikkerhet som tjenesteleverandørene har
 • å ikke få informasjon om seg spredt i andre sammenhenger enn den opprinnelig ble oppgitt i
 • å være trygg på at deres personlige informasjon tas hånd om på en ansvarlig og trygg måte
 • å få tilgang til og kunne endre personlig informasjon i en slik utstrekning som står rimelig i forhold til konsekvensene dersom informasjonen er feil

Slik vi rapporterte i januar, la også EU-kommisjonen nylig frem en lignende programerklæring om brukernes integritet på nettet.

Rapporten tar ikke utgangspunkt i et skille mellom offentlige og private personopplysninger, en tilnærming som fortsatt er vanlig i både den svenske og den europeiske debatten omkring såkalt e-forvaltning.

Kalender

FN: Human Rights Council (HRC), Geneve
27. februar-23. mars
FN: ITU: WG WCIT formøte 1
27.-29. Februar
RGIG: Referansegruppen for Internet Governance, PTS i Stockholm
6. mars
NORSIS, Sikkerhetskulturkonferansen
6. og 7. mars
ICANN 43, San Jose, Costa Rica
11.-16. mars 2012
IKT-Norge: Miniseminar om IKT i utdanningen
29. mars
ICANN – siste frist for å søke om nye toppdomener, første omgang.
12. april
Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development (SIF12) (Twitter: #fxinternet)
18.-19. april
Internet Society (ISOC) fyller 20 år (INET), Geneve
22.-24. april
FN: ITU: WG WCIT formøte 2
23.-25. april
Finnish Internet Forum
25. april
FN: MAG, Geneve
mai 2012 (?)
FN: WSIS Forum, Geneve
14.-18. mai
FN: CSTD: ordinært CSTD-møte, Geneve
21.-25. mai
Eurodig 2012, Stockholm
14.-15. juni
.Nxt-konferanse om nye toppdomener, London
20.-22. juni
FN: ITU: WG WCIT formøte 3
20.-22. juni
ICANN 44, Praha, Tsjekkia
24.-29. juni
FN: ECOSOC
juli
MAG, Geneve
september 2012 (?)
Internet Governance Forum (IGF), Baku Aserbajdsjan
Ikke fastsatt
WCIT Dubai
3.-14. desember

Vi tar gjerne tilbakemeldinger på publikasjonen og hvor nyttig denne er.

Sist endret i 2015 eller tidligere