Nyhetsbrev, april 2012

Månedlig oppsummering av aktiviteter på internettområdet, nasjonalt, europeisk og globalt. Det europeiske og globale innholdet er basert på nyhetsbrev publisert av .SE i Sverige.

Innholdsfortegnelse
 1. Norge
  1. Tilgang til weben må bli en menneskerettighet, mener Sir Tim Berners-Lee
  2. Krigen om nettet er i gang, melder Dagsavisen
  3. 30 prosent av de som behandler e-post på mobilen bruker ikke tilgangsbeskyttelse, melder Post- og teletilsynet
  4. Vil danke ut .com
  5. NorSIS melder om løsepengevirus
  6. Ingen lagringsplikt for innholdsleverandører, mener Datatilsynet
  7. Datatilsynet ønsker innspill om ny personvernlovning i Europa
  8. Får ikke være «Biltilsynet»
 2. Europa
  1. ID-tyveri øker i Danmark
  2. EU endrer navn på Direktoratet for informasjonssamfunnet
  3. EUs satsing på et barnetilpasset Internett
  4. Spania innfører lover mot nettinitierte protester
  5. Britisk serie om styring av Internett
  6. ACTAs vei gjennom Europaparlamentet
  7. Økt overvåkning av elektronisk kommunikasjon i Storbritannia – og Norge
  8. Blokkering av ThePirateBay i Storbritannia
  9. Stockholm Internet Forum
  10. Eurodig
  11. Den svenske regjeringen tar opp spørsmålet om nye toppdomener
 3. Globalt
  1. FN: Den rådgivende gruppen til IGF fornyes
  2. FN: Arbeidsgruppe for å forbedre Internet Governance Forum
  3. FN: WCIT/ITR
  4. Et amerikansk lovforslag om nettsikkerhet
  5. ICANN og nye toppdomener
  6. Revisjon av styringen av registret for .ca
  7. Google oppfordrer til mer aktive opinionsuttalelser
  8. Internet Society 20 år
  9. Kyberdialog i Toronto
 4. Kalender

Norge

Tilgang til weben må bli en menneskerettighet, mener Sir Tim Berners-Lee

Sir Tim Berners-Lee, «the father of world wide web», besøkte Oslo i slutten av april, der han blant annet holdt et foredrag for en rekke næringslivsledere i regi av Innovation Forum Norge og Opera Software på Grand Hotell.

Krigen om nettet er i gang, melder Dagsavisen

Tidligere i år gikk nettleksikonet Wikipedia og andre nettsider i svart på grunn av det amerikanske lovforslaget SOPA. Nå kan det bli ny nettkrig.

30 prosent av de som behandler e-post på mobilen bruker ikke tilgangsbeskyttelse, melder Post- og teletilsynet

En undersøkelse som er foretatt i et representativt utvalg av befolkningen rett før påske ble presentert under seminaret ”Nasjonal sikkerhetsdag” hos PT i Lillesand 12. april.

Vil danke ut .com

Norsk selskap søker om to nye toppdomener.

NorSIS melder om løsepengevirus

NorCERT rapporterer at de har sett en økning av et virus som krypterer filer på datamaskiner. For å dekryptere filene slik at de blir lesbare krever angriper at man betaler løsepenger for å få passordet.

Ingen lagringsplikt for innholdsleverandører, mener Datatilsynet

Personvernkonsekvensene vil bli uoverskuelige dersom lagringsplikten utvides til å gjelde leverandører av innholdstjenester. Dette understreker Datatilsynet i sin høringsuttalelse om datalagringsforskriften.

Datatilsynet ønsker innspill om ny personvernlovning i Europa

EU foreslår en helt ny personvernlovgivning som også vil gjelde i Norge. Datatilsynet oppfordrer norske aktører til å påvirke de nye reglene.

Får ikke være «Biltilsynet»

Lagmannsretten mener Vegvesenet er å klandre for at at de ikke tok bedre vare på varemerket «Biltilsynet». Likevel kommer Gulating lagmannsrett til at domenenavnet biltilsynet.no blir overført til staten ved Samferdselsdepartementet. Merk likevel at dommen ikke er rettskraftig, så hva det endelige resultat blir er fremdeles usikkert.

Europa

ID-tyveri øker i Danmark

NorSIS melder at dansker er svindlet gjennom den danske nettportalen TastSelv. 29 dansker er i én enkelt sak blitt svindlet for over DKK 500 000. Dette har skjedd ved at svindlere har fått tilgang til deres TastSelv (tilsvarende den norske Altinn) og har svindlet til seg fradrag og utbetaling av for mye betalt skatt.

EU endrer navn på Direktoratet for informasjonssamfunnet

Neelie Kroes kunngjorde i april at Direktoratet for informasjonssamfunnet (DG INFOSOC) endrer navn til Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT). Ifølge kommissæren skal navneendringen gjenspeile saksområdet til direktoratet på en bedre måte.

EUs satsing på et barnetilpasset Internett

Tidlig i mai lanserte EU-kommisjonen den delen av den digitale agendaen som handler om å gjøre det enklere for barn å bruke Internett.

Spania innfører lover mot nettinitierte protester

Den spanske regjeringen planlegger en justering i lovgivningen slik at det også vil bli straffbart å organisere fysiske gateprotester gjennom sosiale medier som Facebook. Organisasjonen European Digital Rights online (edri) uttrykker stor bekymring for forslaget fordi det antas å føre til kriminalisering av informasjonsformidling via Internett.

Britisk serie om styring av Internett

Britiske The Guardian publiserte nylig en hel temaserie med artikler om nettet. Serien heter Battle for the Internet, og behandler mange aspekter knyttet til Internett. Verdt å lese.

ACTAs vei gjennom Europaparlamentet

ACTA-forslaget går for tiden gjennom Europaparlamentets komiteer. Industrikomiteen ITRE har sendt inn sine kommentarer til forslaget; de kan tolkes som forsiktig negative. Det finnes massevis av rapporter fra bloggosfæren som melder at ACTA i praksis blir satt til side, og at det snart vil bli stengt. I dette perspektivet er det imidlertid ikke helt klart hva det innebærer.

Økt overvåkning av elektronisk kommunikasjon i Storbritannia – og Norge

I Storbritannia planlegger regjeringen økt datalagring. Reguleringen er fortsatt ikke ferdig, men går under navnet Communications Capabilities Development Programme. Tilgang til slike kommunikasjonsdata reguleres der av den såkalte RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act) og Data Protection Act. Også i Norge er det debatt om datalagring.

Al Jazeera rapporterer om britiske planer for massiv overvåking av nesten all elektronisk kommunikasjon i landet. Ifølge nyhetsbyrået blir internettleverandører tvunget til å installere utstyr som kan brukes til å overvåke hver eneste e-post og hver telefonsamtale i landet. Dermed vil myndighetene få tilgang til alle internettbrukeres IP-adresser med mer i sanntid. De fleste elementene i det såkalte datalagringsdirektivet vil derfor også være en del av det som må leveres til britisk politi, dvs. når og til hvem en e-post eller tekstmelding sendes eller en telefonsamtale gjennomføres.

Artikkelen beskriver også hvordan Google i første halvdel av 2011 nektet politiet i Storbritannia adgang til brukerdata i omtrent en tredjedel av tilfellene, med den begrunnelse at politiet ikke hadde gitt tilstrekkelig dokumentasjon for å fastslå om det faktisk var begått noe lovbrudd. Forslaget endrer på denne maktbalansen, slik at Google ikke lenger kan nekte politiet innsyn i slike opplysninger.

Blokkering av ThePirateBay i Storbritannia

BBC melder at Storbritannias høyesterett har besluttet å instruere britiske internettleverandører i å blokkere nettstedet ThePirateBay.se. Fem store internettleverandører blir nevnt. En sjette operatør skal ha spurt om enda et par ukers frist for å vurdere blokkeringstiltaket.

Stockholm Internet Forum

Stockholm Internet Forum (SIF) ble avholdt som planlagt 18.–19. april i Stockholm. Alle øktene i hovedsalen ble tatt opp, og kan ses på http://www.stockholminternetforum.se/ . De er også søkbare på Bambuser, YouTube osv. Nettstedet gir også korte sammendrag av de sju hovedsesjonene på konferansen.

Eurodig

14.–15. juni blir neste Eurodig arrangert på Folkets hus/City Conference centre i Stockholm, se http://www.eurodig.org/

Allerede 13. juni åpnes dørene for et eget forhåndsarrangement med tittelen «IT i en föränderlig värld: en dialog om näringslivets och civilsamhällets ansvar för Internets framtida styrning och utveckling».

Programmet for hovedsesjonene på Eurodig 14.–15. juni er under arbeid. Arbeidet med å lage programmet og nominere talere er litt mer komplisert enn tilfellet er i mer tradisjonelle konferanser. Nærmere bestemt skal de over 70 forslagene til tema som er mottatt fra ulike interessenter, slås sammen til et program som initiativtakerne er enige om. Alt dette for å sikre et mangfold av deltakere (multistakeholder participation) og en prosess der samtaler og deltakelse kommer «fra bunnen». Følg programmets utvikling på Eurodig.org.

Den svenske regjeringen tar opp spørsmålet om nye toppdomener

Den svenske regjeringen bestemte seg i april for å ta opp spørsmålet om utstedelse av nye toppdomener for territoriet Sverige. Regjeringen ba PTS om å undersøke spørsmålet om toppdomenet .stockholm. Konkret vil det si at PTS skal utrede om staten bør ha innvendinger til søknaden til ICANN som Stockholm kommune har lagt inn for toppdomenet .stockholm.

ICANNs regelverk for nye toppdomener fastslår at søknader om et geografisk toppdomene skal ha den aktuelle regjeringens samtykke. Dagens svenske toppdomenelov legger imidlertid ingen føringer for hvordan staten bør opptre når det gjelder søknader om nye toppdomener som peker på territoriet Sverige.

Globalt

FN: Den rådgivende gruppen til IGF fornyes

FN meldte i april at den rådgivende gruppen Multistakeholder Advisory Group (MAG) blir fornyet. Av gruppens totalt 56 medlemmer er det 33 nye ansikter i gruppen. Neste oppgave blir å forberede Internet Governance Forum (IGF) i Baku i Aserbajdsjan 6. til 9. november 2012.

FN: Arbeidsgruppe for å forbedre Internet Governance Forum

FN-organet UNCTAD har nettopp utgitt en rapport om hvordan Internet Governance Forum (IGF) kan forbedres. Rapporten heter «CSTD Working Group on Improvements to the Internet Governance Forum», og er tilgjengelig fra UNCTADs nettside. Som det ble påpekt av Netnods Nurani Nimpuno, skal rapporten legges frem i CSTD i mai, før den går videre til ECOSOC.

FN: WCIT/ITR

I det globale internettsamfunnet øker interessen for det kommende WCIT-møtet i Dubai i desember 2012. Internet Society har lansert et eget nettsted for informasjonsutveksling om feltet. Også RIPE NCC har drøftet saken. Toppdomeneadministratorenes organisasjon CENTR kommer også til å følge med på saken.

Et amerikansk lovforslag om nettsikkerhet

Det siste akronymet man kan skremme barna med gjelder regulering av Internett, og heter Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA). Lovforslaget er kontroversielt fordi det hevdes å gi den amerikanske regjeringen for vidtrekkende rettigheter knyttet til tilgangen til internettbrukeres personopplysninger, og at det dermed utgjør en trussel mot deres integritet. Kritikken innebærer at definisjonen på nettsikkerhet er så generell at den utgjør en uforholdsmessig stor trussel mot brukernes personvern.

Enkelte organisasjoner har startet en «Stop Cyber Spying Week» som svar på forslaget. Forslaget gikk gjennom i Representantenes hus i april, og går dermed videre til Senatet. Det er ikke umulig at Obama-administrasjonen legger ned veto mot loven.

ICANN og nye toppdomener

I et tidligere nyhetsbrev opplyste vi at ICANN allerede 12. april skulle offentliggjøre søknader om nye toppdomener. Dette var feil. ICANN skulle, ifølge tidligere planer, presentert dette den 30. april. Siden da har det imidlertid skjedd en teknisk svikt. ICANNs søknadssystem TAS har hatt problemer med programvaren, noe som blant annet førte til at de som søkte om et toppdomene, kunne se andre søkeres opplysninger. ICANN bestemte seg derfor allerede i midten av april for å stenge systemet. I skrivende stund er ystemet fortsatt ikke åpnet igjen. ICANN har planer om å avslutte denne søknadsrunden senest 8. mai.

ICANN melder også at styremøtene deres vil bli kringkastet via Internett, tilgjengelig for publikum, fra og med det kommende møtet i Praha (29. juni). Se også vedlegg.

Revisjon av styringen av CIRA (.ca)

I Canada er man i gang med å endre lovene for veldedige organisasjoner. Canadas motstykke til Norid, CIRA (.ca), har derfor begynt på en revisjon av organisasjonens charter og vedtekter. Organisasjonen har foreslått flere endringer i styringsmodellen, forslag som nettopp er blitt lagt frem for CIRAs medlemmer. Forslagene handler blant annet om hvordan reglene for CIRAs styresammensetning skal endres, utvidelse av virksomheten med mer.

Google oppfordrer til mer aktive opinionsuttalelser

Nettstedet Techpresident melder at Google i kjølvannet av SOPA og PIPA prøver å i stand flere «føre var»-aksjoner for å støtte et åpent Internett. En av lærdommene etter SOPA/PIPA er at den reaktive effekten av opinionstormer på nettet kanskje ikke alltid er så konstruktiv.

Internet Society 20 år

På konferansen Global iNet i Geneve feiret den globale organisasjonen Internet Society (ISOC) 20 år. Konferansen samlet kjente navn innen internettutvikling. I en egen seremoni ble det utnevnt personer som skal få plass i en egen Internet Hall of Fame.

Kyberdialog i Toronto

I mars ble det avholdt en todagers konferanse om den såkalte Stewardship in cyberspace i Toronto. Konferansen tok opp generelle spørsmål knyttet til styring av Internett, for eksempel standarder for cyberspace, hvem som skal fungere som politi i cyberspace, hvor grensene for opposisjonelle på nettet skal gå, om strategisk tenkning i forbindelse med kyberkrigføring osv. Det vil bli lagt ut video fra konferansen.

Kalender

FN: MAG, Genève
mai
Pressefrihetens dag, http://goo.gl/nDcHS og http://goo.gl/uI8nl
3. mai
Forum for rettsinformatikk, Rica Park Hotel Sandefjord
10.-11. mai
FN: WSIS Forum
14.–18. mai, Genève
FN: CSTD:
21.–25. mai, ordinært CSTD-møte, Genève
ID-tyver 2012, Oslo kongressenter
6. juni
Personvernseminar, Radisson Blue Hotel, Oslo
12. juni
IT i en föränderlig värld, Folkets hus, Stockholm
13. juni
Eurodig 2012, Stockholm
14.–15. juni
.Nxt-konferanse om nye toppdomener, London
20.–22. juni
FN-ITU: WG WCIT-formøte 3:
20.–22. juni
ICANN 44, Praha, Tsjekkia
24.–29. juni
FN: MAG, Genève
september
Internet Governance Forum (IGF), Baku, Aserbadsjan
6.–9. november
WCIT Dubai
3.–14. desember
Sist endret i 2015 eller tidligere