Strategi 2017–2021

Strategiske mål

Norid skal drive viktig nasjonal infrastruktur av høy kvalitet

  • Tjenestene vi leverer er velfungerende, med god kvalitet på registrerte data
  • Vi driver effektivt slik at .no holder seg konkurransedyktig
  • Vi bidrar til å bedre sikkerheten for norsk internettinfrastruktur, og er blant de fremste i vår bransje med hensyn til robusthet

.no skal være førstevalget i Norge

  • Vi skal styrke .no-domenets norske identitet og omdømme som kvalitetsdomene
  • Vi sørger for at regelverket møter behovene i samfunnet
  • Det skal være enkelt å registrere og ta i bruk et .no-domene
  • Vi samarbeider med relevante offentlige og private virksomheter for å få ut informasjon om domenespørsmål

Norid skal være med på å forme utviklingen av internett

  • Vi bidrar i aktuelle diskusjoner i kraft av rollen som kunnskapssenteret for domenespørsmål i Norge
  • Vi fremmer Norges interesser internasjonalt i samarbeid med norske myndigheter
  • Vi samarbeider med viktige samfunnsaktører om felles utfordringer

Strategiplan 2017–2021 (filstørrelse 53 KB PDF)

Sist endret 3. januar 2017