Om regelverket

Regelverket – hvorfor, hvordan og hva

Hensikten med regelverket og hvilke hovedkrav som gjelder.

Ønsker du å foreslå endringer?

Alle kan gi innspill til hvordan reglene for norske domenenavn bør være.

Interessert i myndighetenes rolle?

Tildeling av domener skjer i tråd med domeneforskriften. Norsk kommunikasjonsmyndighet er tilsynsmyndighet.
Sist endret i 2015 eller tidligere