Regelverk for .no (navnepolitikken)

Vedlegg C: Kategoridomener som forvaltes av Norid

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no, museum.no, idrett.no, herad.no, kommune.no, uenorge.no og priv.no. Alle reglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under disse domenene med mindre noe annet er spesifisert.

Hensikten med disse domenene er å gi et tilbud til landets skoler, biblioteker, museer, idrettsorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, ungdomsbedrifter og privatpersoner om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

For følgende kategoridomener må søker representere en organisasjon av den aktuelle typen:

 • fhs.no: folkehøskoler
 • vgs.no: videregånde skoler
 • gs.[fylke].no: grunnskoler (barne- og ungdomsskoler)
 • fylkesbibl.no: fylkesbiblioteker
 • folkebibl.no: folkebiblioteker
 • museum.no: museer
 • idrett.no: idrettsorganisasjoner

  I tillegg til organisasjonstypene listet i vedlegg E, tillates underorganisasjoner (organisasjonstypen BEDR) å søke under disse kategoridomenene.

 • herad.no og kommune.no: Søker må være en kommune eller fylkeskommune. Domenenavnet skal utgjøre hele, deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn.

 • uenorge.no: Søker må være en Ungdomsbedrift eller Studentbedrift, og må være en del av organisasjonen Ungt Entrepenørskap sitt undervisningsopplegg for videregående- og høyere utdanning.

  Domener registrert under uenorge.no slettes automatisk i løpet av sommerferien etter skoleåret hvor domenet er tildelt. Norid varsler abonnenten 1 måned før sletting.

 • priv.no: Privatpersoner. Plikten til å dekke klagegebyret ved tap i klagesak gjøres ikke gjeldende overfor abonnenter under priv.no.

Sist endret 22. mai 2018