Regelverk for .no (navnepolitikken)

Vedlegg D: Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid

Domene Bruksområde Forvaltes av
mil.no Det norske Forsvaret Forsvarets Logistikkorganisajon – Divisjon IKT (FLO DIV IKT)
stat.no Den norske stat Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
dep.no Den norske stat Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Sist endret 22. mai 2018