Regelverk for .no (navnepolitikken)

Vedlegg L: Definisjoner

På denne siden defineres noen sentrale begreper som brukes i regelverket for .no.

Autentiseringskode

Autentiseringskoden (AuthInfo) er et kode som kan settes på et domenenavn. Koden er bare kjent av abonnenten og registraren. Et domene som har autentiseringskode satt kan ikke flyttes til en ny registrar uten at denne får koden fra abonnenten først.

Domeneabonnent, abonnent, søker

En domeneabonnent er en organisasjon eller privatperson person som har registrert ett eller flere domenenavn under de domenene Norid forvalter. Abonnenten betegnes som søker før domenenavnet er registrert.

Domenenavn

Domenenavnsystemet (DNS) knytter unike domenenavn til IP-adresser. Domenenavn har ofte formen firmanavn.no (organisasjoner) eller valgtnavn.no (privatpersoner). Domenenavn brukes blant annet i webadresser (www.firmanavn.no eller valgtnavn.no), og i e-postadresser (fornavn.etternavn@firmanavn.no eller navn@valgtnavn.no).

Domenenavnsystemet tillater bare navn med bokstavene a–z, tallene 0–9 og bindestrek, men det finnes en teknikk som likevel gjør det mulig å bruke nasjonale tegn, for eksempel æ, ø og å, i domenenavn. Teknikken går ut på å oversette de nasjonale tegnene til en versjon som bare består av standardtegn. Denne versjonen kalles en ACE-form, og det er den som registreres i domenenavnsystemet.

Eksempel:
Domenenavnet blåbærsyltetøy.no registreres med ACE-formen xn--blbrsyltety-y8ao3x.no.

Når begrepet domenenavn brukes i regelverket, menes både formen med nasjonale tegn og ACE-formen. Begge versjonene må oppfylle alle krav i regelverket. Konverteringen til ACE-formen skal skje i henhold til de internasjonale standardene i RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

Hvert domenenavn har et sett med maskiner som besvarer spørsmøl om underdomener og adresser under domenenavnet. Disse maskinene kalles navnetjenere.

Registrar

En registrar sender inn søknader om domenenavn og sørger for vedlikehold av informasjon om domenet på vegne av søkeren. Registraren har inngått en avtale med Norid om tilgang til å sende inn søknader og endringsmeldinger, og opptrer som mellomledd mellom søkeren og Norid.

Se oversikt over registrarer.

Sletting av domenenavn

Når et domene slettes, fjernes det fra databasen. Normalt blir det da umiddelbart tilgjengelig for andre søkere.

Suspensjon av domenenavn

Domenet slutter å virke, men er fremdeles registrert på abonnenten.

Sist endret i 2015 eller tidligere