Norpol

Norpol er et rådgivende organ som bidrar i utviklingen av regelverket for .no-domenet. Norpol har representanter fra privat sektor, myndigheter, internettbransjen, forbrukermyndigheter og andre relevante interessegrupper.

Rådet har følgende medlemmer:

   
Den Norske Dataforening, talsperson for Norpol Andre Eidskrem
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Anine Ung
Forbrukerrådet Finn Lützow-Holm Myrstad 
IKT-Norge Torgeir Waterhouse
ISOC Norge Alf Hansen
LO Lars Christian Fjeldstad
NHO Fredrik Mohn Lian
Patentstyret Karine Lutnæs Aigner
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Ørnulf Storm
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Elise Lindeberg
Registrarforeningen Dot Enno Benny Samuelsen

I tillegg deltar Annebeth B. Lange fra Norid som juridisk rådgiver og observatør. Hilde Thunem og Unni Solås fra Norid er rådets sekretærer.

Sist endret 10. april 2018