Overordnet om regelverket for .no

Regelverket inneholder reglene for registrering, løpende abonnement, oppdatering, overføring og sletting av .no-domener, og er kontrakten mellom Norid og domeneabonnentene.

Hensikten med regelverket er å sikre at forvaltning og tildeling av domener skjer på en måte som ivaretar interessene til hele samfunnet.

Hovedkrav

For å registrere et domenenavn under .no må du:

  • ha tilhørighet i Norge
  • være en organisasjon, for tiden defineres dette som bestemte organisasjonsformer registrert i Brønnøysundregistrene
  • være en privatperson som er registrert i det norske folkeregisteret med norsk fødselsnummer
  • sikre at domenet er teknisk operativt

Abonnenter som er organisasjoner kan ha inntil 100 domenenavn direkte under .no. Abonnenten kan i tillegg registrere domenenavn under geografiske domener eller kategoridomener.

Abonnenter som er privatpersoner kan ha inntil 5 domenenavn direkte under .no, og kan i tillegg ha inntil 5 domenenavn under priv.no, samt inntil 5 domenenavn under det geografiske kategoridomenet der vedkommende har tilhørighet

Hvorfor regelverket er som det er

Hovedprinsippene for dagens regelverk ble vedtatt etter en bred offentlig høring i februar 2001. Grunntanken er at en søkers behov for å registrere det domenet han eller hun ønsker skal veie tyngre enn ønsket om å forhindre ulovlig registrering av domenenavn.

Som en konsekvens er det dermed ikke krav om at søkeren skal dokumentere rettigheter til et domenenavn før registrering. Søkeren må imidlertid skrive under på en erklæring der han bekrefter at han ikke krenker andres rettigheter til navnet. I tillegg finnes det en utenomrettslig klagenemnd som håndterer konflikter som gjelder tredjeparts rettigheter.

Kvoten på 100 domener per organisasjon og 5 domener per privatperson er også et forsøk på å begrense domenespekulasjon og hamstring av domenenavn.

Sist endret 22. mai 2018