Oversikt over viktige endringer i regelverket

Regelverket for .no har blitt endret flere ganger opp igjennom årene for å sørge for at det til enhver tid har vært tilpasset det norske samfunnets behov. Dette dokumentet gir en oversikt over de større endringene i regelverket som har funnet sted.

Regelverk gyldig fra dato Endringer fra forrige regelverk
19. februar 2001 Liberalisering av navnepolitikken
2000-01-25
2000-05-04
2001-02-19
1. juni 2001 Endring i navnepolitikken 1. juni 2001
18. januar 2002
14. august 2002 Utvidelse av det geografiske navnetreet
2002-05-15
3. januar 2003 Endring av navnepolitikken 3. januar 2003
1. oktober 2003 Større rom for å klage på domeneavgjørelser
9. februar 2004 Innføring av nasjonale tegn i domenenavn
1. mars 2004 Nye priser og ny prismodell
1. april 2004
1. januar 2005 Ny fakturamodell fra 1. januar 2005
1. mai 2005 Evaluering av registrarmodellen
9. september 2005
1. januar 2006
27. februar 2006 Endring av navnepolitikken 27. februar 2006
10. april 2006 Evaluering av ordningen med domeneklagenemnd
1. juli 2006
3. juli 2006 Endring av regelverket 3. juli 2006
1. desember 2006
1. mars 2007 Endring av regelverket 1. mars 2007
14. mai 2007 Endring av regelverket 14. mai 2007
13. juni 2007 Innføring av nummerdomener
21. januar 2008 Endring av regelverket 21. januar 2008
18. november 2008 Endring av regelverket 18. november 2008
13. juli 2009 Endring av regelverket 13. juli 2009
1. mars 2010 Registrerings- og årsavgiften settes opp
8. mars 2010 Endring av regelverket 8. mars 2010
4. oktober 2010 Innføring av gebyr for abonnentbytte
Oppdatering av regelverket ved overgang til nytt registreringssystem
1. mars 2011
30. mai 2011 Endring av regelverket 30. mai 2011
6. juni 2011 Innføring av private domenenavn
22. august 2011 Endring av regelverket 22. august 2011
30. november 2011 Kvoten økes fra 20 til 100 domener
1. februar 2012 Endring av regelverket 1. februar 2012
21. august 2012 Endring av regelverket 21. august 2012
7. mai 2013 Endring av regelverket 7. mai 2013
18. juni 2014 Nye regler for private domenenavn?
9. desember 2014 Endring av regelverket 9. desember 2014
1. januar 2015 Endring av regelverket 1. januar 2015
6. juli 2015 Justering av klagereglene for norske domener
21. februar 2017 Endring av regelverket 21. februar 2017
23. mai 2017 Endring av regelverket 23. mai 2017
1. desember 2017 Endring av regelverket 1. desember 2017
Vedlegg K: Avgifter og fakturarutiner
22. mai 2018 Endring av regelverket 22. mai 2018
Vedlegg G: Egenerklæring
8. januar 2019
Sist endret 22. mai 2018