Nye priser og ny prismodell

Registreringsavgift

Det er blitt rimeligere år for år å registrere domenenavn under .no. Fra 1. mars 2004 reduseres prisen nok en gang, fra 250 til 200 kroner. Dette inkluderer også årsavgift for det første registreringsåret. Norid driver registreringstjenesten etter selvkostprinsippet. En samlet vurdering har vist at det er rom for å redusere prisene, og dermed inntektene, uten at det går ut over effektiviteten i driften.

Årsavgift

Det skal betales en årsavgift for alle registrerte domener. Denne avgiften faktureres til den som er oppgitt som fakturakontakt for domenet. For Norid er det en fordel å kunne sende samlefakturaer for flere domener til samme fakturakontakt, som for eksempel kan være en registrar. De abonnentene som velger en slik faktureringsløsning vil fra 1. april få en større rabatt, og rabatten blir større jo flere domener som kan samles på samme faktura. Samtidig blir avgiften noe høyere for domener som faktureres enkeltvis.

Den nye skalaen for årsavgift vil bli:

Antall domener Pris pr domene
1-5 NOK 125,-
6-19 NOK 80,-
20-99 NOK 70,-
100-499 NOK 60,-
500 og flere NOK 50,-
Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere