Ny fakturamodell fra 1. januar 2005

Fra årsskiftet blir det betydelig billigere å ha domenenavn under .no. Samtidig forenkles prismodellen slik at det blir en flat enhetspris for alle domenenavn.

Abonnementsprisen settes ned fra en maksimalpris på 125 kroner til 50 kroner per år, noe som utgjør en reduksjon i enhetsprisen på 60%. Samtidig erstattes dagens rabattstige med en flat enhetspris.

Bakgrunnen er at Norid vil gå over fra å fakturere domeneabonnentene direkte til å bruke registrarene som mellomledd. For Norid innebærer dette en innsparing som nå kommer abonnentene til gode.

Den nye prismodellen gjelder fra 1. januar 2005.

Mer om endringen

Bakgrunn for ny fakturamodell
Detaljer ved den nye fakturamodellen
Regelverksendring for .no

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere